|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

POD PATRONATEM JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

HONOROWY PATRONAT PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MARTINA SCHULZA 

Rada Programowa

 

RADA PROGRAMOWA

III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 


  

Do udziału w Radzie Programowej zostali zaproszeni:

 

 

   PRZEWODNICZĄCY:

 

dr inż. Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY:

 

Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 

 Jerzy Bartnik

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

 

 Henryka Bochniarz

Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

Marek Goliszewski

Prezes Business Centre Club

 

 Andrzej Malinowski

Prezydent Pracodawcy RP

 

Tomasz Tomczykiewicz

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

 

 Tadeusz Zagórski

Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

 

 

SEKRETARZ:

 

Tadeusz Donocik

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

CZŁONKOWIE:

 

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Rektor Uniwersytetu Śląskiego

 

 

prof. dr hab.inż.Ryszard Barcik

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

 

dr Mieczysław Bąk

Dyrektor Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

 

 

Zbigniew Bereza

Dyrektor Centrum Informacji, Monitoringu, Szkoleń i Wydawnictw Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

 

 

Andrzej Jacek Blikle

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Firm Rodzinnych

 

 

Mirosław Bobrzyński

Prezes Zarządu Euro-Centrum SA

 

 Józef Bryll  

Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

 


Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

 

Prof. dr hab. Marian Duczmal  

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

 

 

Kamil Durczok 

Redaktor Naczelny FAKTY TVN

 


Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Rektor  Politechniki Krakowskiej

 

 

Herbert Leopold Gabryś

Przewodniczący Komitetu ds. Pakietu Energetyczno-Klimatycznego KIG

 

 

Henryk Grzonka

Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice

 

 

Radosław Gumułka

Prezes Zarządu Grupa Gumułka Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o.

 

 

Grażyna Henclewska

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Krajowy Rzecznik MŚP

 

 

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

Jacek Janiszewski

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca

 

 

Jerzy Jędrzejewski

I Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu

 

 

 

Dariusz Kacprzyk

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 

Teresa Kamińska

Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

 

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

Rektor Politechniki Śląskiej

 

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik

Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie

 

 

Prof. dr hab. Jan Klimek

Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

 

 

Ernst Kopp

Radca Ambasady Austrii w Warszawie

 

 

Jacek Krawczyk

Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego

 

 

prof. dr hab. Florian Kuźnik

Uniwersytet Ekonomiczny  Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

 

 

Sławomir Majman

Prezes Zarządu Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

 

 

Jerzy Nachel

Dyrektor - Redaktor Naczelny TVP SA Oddział Katowice

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Zenon Nowak

Prezes Dziennika Zachodniego

 

 

Marek Ociepka

Radca-Minister Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński

Doradca Prezydenta RP

 

 

Ryszard Petru

Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

 

 

dr hab. Tomasz Pietrzykowski

adiunkt katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

prof. AE dr hab. Jan Pyka

Kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

 

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

 

 

Jerzy Podsiadło

Prezes Zarządu Węglokoks SA

 

 

Dariusz Poniewierka

Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA

 

 

prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Radca Prawny, Wspólnik A.D.P. Popiołek, Adwokaci i Doradcy SK

 

 

Jacek Protas

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Jerzy Różyński

Prezes Zarządu Związku Banków Spółdzielczych

 

 

Jerzy Samborski

Prezes Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN

 

 

prof. dr hab. Aleksander Sieroń

Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM

 

 

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Kierownik Katedry Literatury Porównawczej UŚ

 

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka  

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

 

 

Prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański

Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. K. Emila Szramka w Tychach 

Kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

Róża Thun

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

 

Artur Tomasik

Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

 

 

Małgorzata Krasnodębska Tomkiel

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

 

Roman Trzaskalik

Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. w Katowicach

 

 

Prof. dr hab. Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej

 

 

Wojciech Wajda

Prezes Zarządu WASKO SA

 

 

Henryk Warkocz

Prezes Zarządu TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

 

 

Piotr Wojaczek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

 

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Przewodniczący Komitetu ds. Współpracy Nauki i Biznesu, KIG

 

 

Prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński

 Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach