|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

POD PATRONATEM JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

HONOROWY PATRONAT PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MARTINA SCHULZA 

Komitet Organizacyjny

 

KOMITET ORGANIZACYJNY


III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 


  

 

Do udziału w Komitecie Organizacyjnym zostali zaproszeni:

 

 

PRZEWODNICZĄCY: 

 

Tadeusz Donocik

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY

 

Franciszek Buszka

Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 Jan Klimek

Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Prezes Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach

 

 

 CZŁONKOWIE:

 

Mieczysław Barański

Prezes Zarządu Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Mysłowicach

 

 

dr Mieczysław Bąk

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

 

 

Mirosław Bobrzyński

Prezes Zarządu EURO-CENTRUM SA

 

 

Eugeniusz Budniok

Kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club

 

 

 Grzegorz Chmielewski

Prezes Śląskiej Izby Turystyki

 

  

Urszula Ciołeszyńska

Prezes Zarządu Fundacji Ambasada Przedsiębiorczych Kobiet

 

Janusz Dramski


Przewodniczący Forum Młodych RIG w Katowicach

 

 Krzysztof Dybiec

Prezes Zarządu Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim

 

 

Leszek Dziub

Prezes Delegatury w Bytomiu RIG w Katowicach

 

 

Zygmunt Folta

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

 

 

Zbigniew Gieleciak

Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

 

 

Henryk Galwas

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

 

 

Aleksander Giertler

Prezes Izby Turystyki RP

 

 

Przemysław Grzywa

Wiceprzewodniczący Forum Młodych RIG w Katowicach

 

 

Marek Kłoczko

Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

 

 

Mieczysław Tadeusz Koczkowski

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

Andrzej Konieczny

Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA

 

 

dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej

 

Gabriela Król
Prezes Zarządu Żorskiej Izby Gospodarczej

 

 

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych

Związek Banków Polskich

 

 

Ferdynand Morski

Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

 

Marek Myśliwiec

Przewodniczący Komisji Rady RIG w Katowicach ds. MŚP

 

 

Miłosz Omastka

Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Biznesu

 

 

Krystyna Papiernik

Prezes Śląskiej Izby Turystyki

 

 

Paweł Pawelec

Prezes Delegatury RIG w Chorzowie

 

 

Wiktor Pawlik

Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

 

 

Jan Pytel

Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

 

Bożena Rojewska

Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  SA

 

 

 Piotr Rybicki

Właściciel NadzórKorporacyjny.pl

 

 

Klaudiusz Siwiec

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

 

 

Adam Sojka

Dziennikarz TVP Katowice

 

 

Aleksander Stuglik

Radca Prawny, Partner Zarządzający KBZ Żuradzka&Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. K.

 

 

Janusz Targosz

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

 

 

Artur Tomasik

Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

 

 

Roman Trzaskalik

Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.

 

 

Henryk Warkocz

Prezes Zarządu TÜV NORD Polska Sp. z  o. o.

 

 

Tadeusz Wnuk

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

 

 

Michał Wójcik

Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

 

 

Józef Wycisk

Dziennikarz Polskiego Radia Katowice

 

 

Eugeniusz Wycisło

Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości SA

 

 

Andrzej Zdebski

Prezydent Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie

 

 

Tomasz Zjawiony

Wiceprezes RIG w Katowicach

 

 

Leszek Znamierowski

Członek Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie 

 

 

Andrzej Żylak

Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego