|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

POD PATRONATEM JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

HONOROWY PATRONAT PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MARTINA SCHULZA 

Komitet Honorowy

 

KOMITET HONOROWY


III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 


 

 

 

 Do udziału w Komitecie Honorowym zostali zaproszeni:

 

  

PRZEWODNICZĄCY:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek 

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY:

Olgierd Dziekoński  

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

 

Janusz Piechociński

Wicepremier, Minister Gospodarki

 

 

Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

Antonio Tajani

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości

 

 

 

 

CZŁONKOWIE:

Jan Krzysztof Bielecki  

Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów

 

Elżbieta Bieńkowska  

Minister Rozwoju Regionalnego, Senator RP

 

Marek Biernacki

Minister Sprawiedliwości 

 

Michał Boni 

 Minister ds. Cyfryzacji i Administracji

 

 Małgorzata Handzlik  

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Prof. dr hab. Danuta Hübner  

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego

 

Jarosław Gowin

Poseł na sejm RP, Minister Sprawiedliwości w latach 2011-2013

 

 

Prof. dr hab.inż. Michał Kleiber  

Prezes Polskiej Akademii Nauk

 

 

Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

Marcin Korolec

Minister Środowiska

 

 Prof. dr hab. Barbara Kudrycka  

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Janusz Lewandowski  

Komisarz ds. programowania i budżetu UE

 

Zygmunt Łukaszczyk  

Wojewoda Śląski

 

 Henri Malosse

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

  

Jerzy Miller  

Wojewoda Małopolski

  

Jan Olbrycht  

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Jacek Rostowski 

Wicepremier, Minister Finansów

 

 Józef Sebesta  

Marszałek Województwa Opolskiego

 

Mirosław Sekuła

Marszałek Województwa Śląskiego

 

 Marek Sowa  

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

 Ewa Synowiec

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

 

Krystyna Szumilas

Minister Edukacji Narodowej

 

 Piotr Uszok

Prezydent Miasta Katowice

 

 Ryszard Wilczyński

Wojewoda Opolski