|  strona główna  |   kontakt  | f logo_  русский

 

POD PATRONATEM JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

Okrągłe stoły: Partnerstwo publiczno – prywatne, kształcenie umiejętności, oferta instytucji otoczenia biznesu dla MŚP oraz systemy praktyk i staży studenckich

W ramach tzw. „okrągłych stołów” zaproszeni do dyskusji eksperci  debatowali między innymi nad ofertą instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Eksperci, w gronie których byli przedstawiciele instytucji publicznych, szkół wyższych i przedsiębiorstw, zastanawiali się skąd czerpać informacje odnośnie potrzeb przedsiębiorców aby zapewnić im jak największe wsparcie w ich działalności gospodarczej.

 

Podczas spotkania dot. systemów i praktyk studenckich próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak zapewnić młodym osobom, studentom praktyki i staże w firmach, a z drugiej strony jak  przygotowywać ich do pracy po zakończeniu edukacji. Wskazano, że z jednej strony oczekuje się od studentów by byli tą grupą społeczeństwa, która jest najbardziej innowacyjna w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i to jeszcze podczas studiów, a z drugiej strony udowodniono, iż system edukacji mocno im to utrudnia. Podczas obrad podkreślano, że wszystkie strony procesu organizacji praktyk i staży studenckich mają wiele do zmienienia: ustawodawca w prawie, uczelnie w nastawieniu do przygotowania studentów do pracy, a sami studenci w podejściu do współpracy z pracodawcami.

 

Zaklęty krąg niespełnionych szans PPP oraz zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw - tematem tej sesji w Sali Błękitnej były zagadnienie związane z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym. Punktem wyjścia do dyskusji był raport Najwyższej Izby Kontroli w oparciu o badania zrealizowane na przełomie 2012 i 2013 r. Według badań NIK, która przebadała 21 podmiotów PPP w Polsce dopiero raczkuje. Raport wskazuje, że tylko co 10 zainicjowana procedura zakończyła się podpisaniem umowy, a główną przyczyną niepowodzeń jest słabe przygotowanie kontraktów - bez wcześniejszych rzetelnych analiz określających potencjalne ryzyko. W trakcie debaty podano również przykłady dobrych i złych praktyk w ramach PPP.

 

Okrągły stół, który poruszył kwestie kształcenia umiejętności na potrzeby dynamicznej gospodarki przedstawił dobre praktyki w zakresie systemu kształcenia i poprawy jakości edukacji w przygotowaniu przyszłych pracowników. Zrewidowanie procesu kształcenia i zapobieganie generowania bezrobocia wśród ludzi młodych to główne cele do działania dla resortu oświaty i przedstawicieli środowisk naukowych.

 

 

 

 

Zdjęcie: Obrady Okrągłego Stołu nt. systemów praktyk i staży studenckich, sala marmurowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.