|  strona główna  |   kontakt  |  

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Zbigniew Szkaradnik: nowoczesne usługi IT dla firm powinny działać jak gniazdko z prądem

Wdrażanie innowacji wymaga współpracy firm z naukowcami przy wsparciu administracji publicznej. Jednym z programów realizowanych przez PARP, który inicjuje kontakty mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi jest "Bon na innowację". Z budżetu programu można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową – mówiła w kontekście współpracy sektora nauki, MŚP i samorządu terytorialnego na rzecz innowacji Patrycja Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jak usprawnić dostęp MŚP do potencjału rynku technologii?

-  Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Zabrzu, Centrum Zarządzania Projektami w Gliwicach, Biuro Karier Studenckich w Gliwicach,  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Gliwicach – to jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej gotowe do współpracy z MŚP – wskazał prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej. Dodał jednak, że stale należy mobilizować i inspirować naukowców do współpracy z przedsiębiorcami, ponieważ wciąż nie jest ona na zadowalającym poziomie.

Problem z dostępem do innowacji może mieć różne podłoże. Jak zauważa Alicja Michalik z Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, także brak zaufania ze strony przedsiębiorców powoduje, że firmy niechętnie korzystają z oferowanego wsparcia.

Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki dodał, że ważny jest przy tym pomysł na innowacyjny biznes. Jak komentowali paneliści trzeba jednak walczyć o uproszczenie procedur administracyjnych.

Jak wykorzystać nowe technologie na styku nauki i biznesu?

Zbigniew Szkaradnik, prezes Śląskich Sieci Światłowodowych uważa, że nowoczesne usługi IT dla firm powinny działać jak gniazdko z prądem: - Przedsiębiorca użytkowałby nowoczesną infrastrukturę, taką jak serwery, pamięć, łącza na miarę swoich potrzeb, bez konieczności jej utrzymywania. Całość rozwiązania – sprzęt, oprogramowanie oraz utrzymanie usługi – leżałyby po stronie dostawcy. Takie formy już teraz funkcjonują na rynku. Śląskie Sieci Światłowodowe świadczą szeroki wachlarz usług IT. Od dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej, monitoringu i hostingu, kolokacji w nowoczesnym 3Services Factory Data Center, do cloud computingu, czyli udostępniania mocy obliczeniowej w postaci wirtualnych serwerów - mówił w trakcie panelu „Innowacje procesowe w przedsiębiorstwie” Zbigniew Szkaradnik.