|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

POD PATRONATEM JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

HONOROWY PATRONAT PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MARTINA SCHULZA 

Konferencja prasowa inaugurująca Kongres, 16 września godz. 10.30

Kongres MŚP w Katowicach zaszczyci obecnością Prezydent RP Bronisław Komorowski

16 września w Katowicach rozpoczyna się III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uroczyście otworzą go: Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, Wilfried Martens, Prezydent Europejskiej Partii Ludowej, b. Premier Belgii,  Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący KE, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Jerzy Buzek, Premier rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 oraz Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego. Uczestnikiem sesji inauguracyjnej będzie Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 

Konferencja prasowa inaugurująca Kongres

16 września, o godz. 10.30 w Sali kameralnej 411 w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek rozpocznie się konferencja prasowa, podczas której z dziennikarzami spotkają się organizatorzy i gospodarze Kongresu oraz najważniejsi goście. W spotkaniu wezmą udział:  

- Jerzy Buzek,  Premier Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012,

- Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – prowadzący konferencję,

- Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 

- Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP,

- Wilfried Martens, Prezydent Europejskiej Partii Ludowej, b. Premier Belgii, 

- Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki,

- Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego,

- Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego,

- Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego,

- Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Po konferencji prasowej, o godz. 12.00, Jerzy Buzek, Przewodniczący Komitetu Honorowego, Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Tadeusz Donocik, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego uroczyście powitają wszystkich uczestników wydarzenia i zaproszą do uczestnictwa w panelach. Inaugurację wzbogacą wystąpienia Pana Premiera Janusza Piechocińskiego, Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego oraz Premiera Jerzego Buzka.

 

Następnie goście Kongresu wezmą udział w trzech sesjach plenarnych dotyczących kryzysu w Europie i na rynkach globalnych, przedsiębiorczości wśród kobiet oraz bezpieczeństwa informacji w sektorze MŚP. Popołudniami odbędą się spotkania „Okrągłych Stołów” z udziałem ekspertów, posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich i otwarte Posiedzenia Komisji Sejmowych.

 

Katowice po raz trzeci skupiają przedsiębiorców MŚP

Spotkanie przedstawicieli firm sektora MŚP, środowisk naukowych, samorządów, rządu i parlamentu  oraz mediów już od trzech lat odbywa się w Katowicach stwarzając tym samym okazję do wspólnej debaty na temat szans i barier jakie stoją przed najbardziej dynamicznym sektorem polskiej gospodarki. Podczas 50 sesji, zlokalizowanych m.in. w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w siedzibie Polskiego Radia Katowice oraz na Uniwersytecie Śląskim, prowadzone będą dyskusje mające na celu wypracowanie postulatów i rozwiązań, ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

Na pytania związane m.in. z rozwojem finansowania i inwestycji, bankowością, narzędziami wspomagającymi zarządzanie, rozwojem nowych technologii, przedsiębiorczością ludzi młodych i kobiet oraz współpracą międzynarodową odpowiedzą nie tylko najlepsi polscy specjaliści, ale również eksperci z zagranicy.