|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

POD PATRONATEM JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

HONOROWY PATRONAT PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MARTINA SCHULZA 

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

O sile gospodarek świata decydują nie tylko wielkie koncerny, co małe i średnie przedsiębiorstwa, które wywarzają większość produktu krajowego, tworzą ponad 90 % nowych miejsc pracy i zarazem stanowią fundament stabilnego rozwoju klasy średniej w społeczeństwie. Przełomem dla działalności MSP w Polsce był rok 1989. Po ponad 20 latach funkcjonowania w warunkach wolnego rynku, widzimy jak znacząca rolę w procesie kształtowania nowego gospodarczego porządku odgrywają MSP.

 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach jest doskonałą okazją do refleksji na ten temat.

Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bożena Lublińska-Kasprzak -  Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W obliczu globalizacji procesów gospodarczych, budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw wymaga efektywnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Współpraca firm, jednostek naukowo badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu tworzy spójny system, umożliwiający przedsiębiorstwom identyfikację nowych przewag konkurencyjnych. Do innych korzyści wynikających z dobrej współpracy należy łatwiejszy i tańszy dostęp do zasobów wytwórczych, tworzenie własnych zasobów produkcyjnych i intelektualnych, podnoszenie efektywności funkcjonowania firmy i wywieranie wpływu na poprawę funkcjonowania otoczenia instytucjonalno-prawnego.

 

 

 

Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

W Katowicach w dniach 16-18 września 2013r. odbędzie się III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Spotkanie sektora MŚP odbędzie się pod hasłem: Współpraca i kooperacja firm sektora MMSP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wydarzenie jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MSP. Dwie poprzednie edycje dały wyraz poparcia dla organizowania tej inicjatywy i przyczyniły się do wypracowania rekomendacji, które zostały przekazane na ręce władz, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcom.
Mamy nadzieję, iż kolejna edycja Kongresu ponownie zgromadzi tak liczne grono odbiorców poszczególnych paneli tematycznych i wpisze się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie.

Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski

Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski

Cieszę się, że po raz trzeci spotykamy się w Katowicach, aby  rozmawiać o kierunkach rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Impreza ta już na stałe wpisała się w kalendarz istotnych dla gospodarki wydarzeń.  Tegoroczna edycja to dyskusja o współpracy biznesu, administracji i nauki w trzech płaszczyznach: regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wierzę, że wzorem poprzednich dwóch Kongresów wspólnie wypracujemy konkretne propozycje, a wnioski i rekomendacje z naszego spotkania będą ważnym głosem wspierającym działania polskiego rządu i Unii Europejskiej na rzecz sektora MŚP.

 

Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego

Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego

Z ogromnym uznaniem odnoszę się do inicjatywy zorganizowania III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Sektor MŚP stanowi siłę napędową gospodarki europejskiej, a z powodu silnego powiązania ze środowiskiem lokalnym oraz wpływu, jaki na nie wywiera, jest postrzegany jako główne ogniwo harmonijnego rozwoju regionów. Z satysfakcją obserwuję aktywizację środowisk gospodarczych ułatwiającą firmom nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Dzięki sprawnemu przekazywaniu informacji, obecności wybitnych ekspertów i wymianie pozytywnych doświadczeń przedsiębiorstwa zyskują znaczącą pomoc w funkcjonowaniu w realiach unijnych. Samorząd Województwa stara się jak najlepiej wykorzystać potencjał funduszy unijnych, stanowiący bezpośredni mechanizm finansowego wsparcia MŚP.

Jestem przekonany, że organizowany w Katowicach III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, obok takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy i Forum Nowej Gospodarki, znacząco przyczyni się do promocji gospodarczej naszego regionu, tworząc przyjazny klimat dla inwestycji o różnorodnym zasięgu.

 

Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice

Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice

Z wielką radością witam wszystkich Państwa podczas kolejnego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. To dla nas zaszczyt, że ponownie przedsiębiorcy z całego kraju i Europy uznali, iż w Katowice to dobre miejsce do prowadzenia debaty o najważniejszych wyzwaniach jakie stoją przed sektorem MŚP w Polsce. Tegoroczne spotkanie przedsiębiorców, ludzi świata kultury i polityki ma szczególne znaczenie. Europa nadal ma problemy gospodarcze, w następstwie czego możemy spodziewać się kłopotów społecznych, a w dalszym czasie demograficznych. Nie od dziś wiadomo zaś, że firmy działające w sektorze MŚP to nie tylko najliczniejsza grupa firm w Polsce, ale też ważny pracodawca zatrudniający ponad 60% pracowników w naszym kraju. Należy również pamiętać, że firmy z sektora MŚP generują blisko połowę polskiego PKB, a ich aktywność przyczyniła się do utrzymania stabilności polskiej gospodarki.

 

Previous
Next

Aktualności

Program CIP przedłużony!

13.01.2014

Dzięki przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów, Program CIP zostaje wydłużony do końca 2014 roku. Jest on skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, a celem jest wspieranie innowacyjności, zwiększenie dostępu do ...

więcej »

Raport PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012

10.01.2014

Zapraszamy do zapoznania się z szesnastą edycją Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Publikacja, przygotowana przez Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością PARP, prezentuje sektor MSP na tle ...

więcej »

Rekomendacje 2013!

29.11.2013

Kongres MŚP stał się wyjątkowym spotkaniem - biznesowym szczytem skupiającym przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, oraz instytucji otoczenia biznesu, samorządy terytorialne oraz władze rządowe. W ciągu trzech dni ...

więcej »

Wkrótce rekomendacje!

23.10.2013

Minął ponad miesiąc od zakończenia III Europejskiego Kongresu MŚP. Nadszedł czas na zbieranie wniosków i spostrzeżeń, które pojawiły się podczas licznych debat i dyskusji. Już wkrótce zostaną one opublikowane w ...

więcej »

Obecna sytuacja polskiej gospodarki oczami przedsiębiorców – wyniki badań PARP

24.09.2013

2/3 polskich przedsiębiorców uważa, że w ciągu ostatniego roku koniunktura gospodarcza się pogorszyła, a prawie 70% odczuwa tego skutki we własnej firmie. Pomimo tych niepokojących informacji przedsiębiorcy dostrzegają pierwsze symptomy ...

więcej »

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w liczbach

24.09.2013

  56 wydarzeń, 190 panelistów, 170 gości zagranicznych z 35 krajów i łącznie ponad 3000 uczestników! Zakończył się III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach od 16 do ...

więcej »

Ochrona konkurencji czy konkurentów?

24.09.2013

Praktyczne zastosowanie konkurencji w walce z monopolem, instrumenty, którymi posługuje się UOKiK w walce z dominantami rynkowymi czy porównanie praktyk stosowanych w zwalczaniu monopolu na rynku krajowym i rynkach zagranicznych ...

więcej »

Trzeci dzień – budownictwo, marketing i sprzedaż oraz rynki zagraniczne

18.09.2013

V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości, warsztaty Akademii Marketingu i Sprzedaży oraz prelekcje i spotkania B2B przedstawicieli rynków zagranicznych – to ostatnie wydarzenia w ramach III Europejskiego Kongresu MŚP ...

więcej »

Które kraje mają największy potencjał biznesowy? Gdzie warto inwestować?

18.09.2013

Na te pytania odpowiadali eksperci podczas prelekcji dotyczących wybranych rynków zagranicznych, które odbyły się w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Zaprezentowało się  13 państw: Austria, Belgia, Białoruś, Chiny (Hongkong), Gruzja, Irak, Łotwa, ...

więcej »

Marketing i sprzedaż w pigułce

18.09.2013

Trzeci dzień Kongresu to także warsztaty Akademii Marketingu i Sprzedaży, organizowane przez Forum Młodych RIG w Katowicach.   W ramach pierwszego warsztatu dyskutowano nad zagadnieniem marketingu mobilnego i możliwościom wykorzystania urządzeń mobilnych. ...

więcej »

V Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości

18.09.2013

Tegoroczne Forum było kontynuacją debat i rekomendacji poprzednich spotkań mających przyczynić się do systemowego i kompleksowego reformowania prawa procesów inwestycyjno-budowlanych.   W pierwszej części, w ramach obchodów Śląskiego Dnia Budowlanych wręczono wyróżnienia, odznaczenia ...

więcej »

Liczne debaty, burzliwe dyskusje oraz eksperci z kraju i zagranicy - za nami drugi dzień Kongresu

17.09.2013

Od godziny 9.00 do godziny 16.00 trwały sesje panelowe w ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Bloki tematyczne poruszały zagadnienia związane m.in. z polityką europejską, kryzysem w Europie ...

więcej »

Znamy laureatów trzeciej edycji programu "Samorząd, który wspiera MŚP"

17.09.2013

Organizowana podczas Kongresu uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego była okazją do wręczenia wyróżnień III edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu ...

więcej »

Czym jest nowoczesne miasto dla młodego przedsiębiorcy? 2

17.09.2013

  Czym jest nowoczesne miasto dla młodego przedsiębiorcy? Według Mateusza Pyci – założyciela i właściciela znatury.pl oraz globkurier.pl – powinno wyznaczyć jedną osobę, która będzie promowała młodych przedsiębiorców. „Chciałbym, by Katowice nie ...

więcej »

Design w biznesie - jak to ugryźć?

17.09.2013

„Kiedy zakładano firmy 20 lat temu - było łatwiej. Dzisiaj z każdej strony: od klienta, konkurencji dostajemy po głowie” – takimi słowami rozpoczął dyskusję Wojciech Ławniczak, moderator panelu „Design w ...

więcej »

O roli systemów IT w działalności firm z sektora MSP

17.09.2013

O zainteresowaniu przedsiębiorstw wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz o tym jak instytucje publiczne mogą wspierać innowacyjność i konkurencyjność firm rozmawiano podczas panelu „Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie. Przyszłość biznesu w nowoczesnych technologiach”.   Polska ...

więcej »