|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
POD PATRONATEM PANA JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
HONOROWY PATRONAT PANA MARTINA SCHULZA, PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Program

INAUGURACJA - 24 września 2012

Sesja otwarcia

Miejsce: Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3

Czas: 12.00

 

Powitania gospodarzy i wystąpienia inauguracyjne gości honorowych  - Prezydenta RP oraz przedstawicieli rządu RP i Komisji Europejskiej

Sesja plenarna - Nauka - Biznes - Samorząd - RAZEM DLA GOSPODARKI

Współpraca nauki, biznesu i samorządu na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki

Miejsce: Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3

Czas: 13.00 –14.30

 

 • Jakie są najważniejsze wyzwania przed europejską gospodarką?
 • Jakie cele stawia sobie Parlament  Europejski  i Komisja Europejska ?
 • Jaką rolę mają odegrać małe i średnie przedsiębiorstwa?
 • Jak można wzmacniać innowacyjność i konkurencyjność tego sektora? Jaka jest rola nauki i administracji samorządowej w tworzeniu dla wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw?


Zaproszeni goście:

 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Dariusz Bogdan – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Jerzy Gorzelik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • Vladimir Zaznobin – Zastępca Kierownika Północno- Zachodniego Biura ds. ochrony praw przedsiębiorców OPORY ROSJA
 • Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
 • Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Christian Weinberger- Doradca Polityczny w Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej
 • Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski
 • Marek Cieślak- Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łódź

 

Moderator: Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 

Samorząd gospodarczy - reperezentant przedsiębiorców jako koordynator współpracy ze środowiskami naukowymi, administracją rządową i samorządem terytorialnym

Miejsce: Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3

Czas: 14.30 –16.00

Prowadzenie: Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 

 

 • Czy możliwy jest model współpracy nauki, administracji rządowej i samorządowej z samorządem gospodarczym?
 • Jakie są realne płaszczyzny współpracy pomiędzy samorządem gospodarczym a nauką oraz administracją rządową  i samorządową?
 • Jakie są wzorce i modele współpracy w Europie?
 • Jakie dodatkowe korzyści z takiej współpracy mogą wynikać dla społeczności lokalnej i regionalnej?
 • Jak współpraca nauki i biznesu może wpływać na kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia?

 

Zaproszeni goście:

 • Andrzej Arendarski- Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Jerzy Bartnik- Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
 • Jacek Krawczyk – Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
 • Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club
 • Krzysztof Kwiatkowski- Poseł na Sejm RP, Minister Sprawiedliwości
 • w latach 2009-2011
 • Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
 • Henri Malosse – Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Adam Szejnfeld – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009
 • Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice
 • Andrzej Zdebski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie


Moderator: Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu

 

Podczas trwania sesji plenarnej zostaną wręczone wróżnienia laureatom II Edycji Programu "Samorząd, który wspiera MŚP".

 

Koncert inauguracyjny w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO z udziałem gościa Marcina Wyrostka 

Miejsce: Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3

Czas: 17:30 - 18:30

 

Podczas koncertu inaugurującego II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniu 24 września br. w Katowicach wystąpi jeden z najznakomitszych europejskich zespołów kameralnych – orkiestra kameralna miasta Tychy AUKSO wraz z orkiestrą wystąpi Marcin Wyrostek zwycięzca polskiej, drugiej edycji programu Mam Talent. Obecnie wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz współzałożyciel projektów: Tango CORAZON Quintet oraz COLORIAGE.

więcej »

 
 

 

Dzień II - 25 września 2012

Sesja plenarna

Zarządzanie strategiczne

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 5

Czas: 9.00 - 10.30

 • Czy możliwe jest planowanie działalności firmy czy raczej firmą rządzi rynek?
 • Jak radzić sobie z nieprzewidywalnością zmian w otoczeniu firmy?
 • Jaki model biznesowy przyjąć w globalnej i jednocześnie specjalizującej się gospodarce?
 • W jaki sposób rozwijać firmę w oparciu o innowacyjne modele biznesowe?
 • Jak nowe technologie wpływają na zarządzanie?
 • Jaka jest rola lidera w nowoczesnych firmach?
 • Czy możliwe jest znalezienie konsensusu pomiędzy zyskiem a etyką?

 

Zaproszeni goście:

 • Bożena Lubińska – Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Jacek Krawczyk – Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 

Zaproszeni eksperci:

 • Włodzimierz Bogucki – Partner i Przewodniczący Rady Nadzorczej w firmie memes.pl.
 • David Butter - Konsultant ds. Międzynarodowej Strategii Biznesowej, Facylitator i Trener
 • Dr Witold Jankowski - Redaktor Naczelny Business Harvard Review
 • Tadeusz Szkudlarski - Prezes Zarządu Lotos Czechowice S.A.
 • Dariusz Woźniak – doradca biznesowy WYG International, trener


Moderator: Roman Młodkowski – Redaktor Naczelny TVN CNBC

 

Biznesowy Partner Główny Sesji


Sesje równoległe BLOK I

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 2

Czas: 11.00-13.00

 

 • Jak skutecznie motywować i nagradzać pracowników gdy koszty pracy przewyższają mój zysk?
 • Kto jest odpowiedzialny za rozwój pracowników? - coaching
 • Zwalniać czy doskonalić, co bardziej się opłaca?
 • Jak związać pracowników z firmą
 • Jaka jest odpowiedzialność prawna pracowników i jak ją egzekwować?
 • Jak delegować uprawnienia i nadal kontrolować działania firmy?
 • Młodzi i starzy w firmie – jak pogodzić rozwój z tradycją i jak zapewnić ciągłość funkcjonowania?
 • Szkolenie – strata czy zysk dla firmy?
 • Czy elastyczne formy zatrudnienia mogą być antidotum na wysokie koszty zatrudnienia
 • Kultura organizacyjna – jak ją budować by pomagała w rozwoju firmy

 

Zaproszeni eksperci:

 • Manuel Biltes - Portugalskie Stowarzyszenie Biznesu (AEP – Portuguese Business Association
 • Jacek Gremlik - Prezes Związku Środkowoeuropejskich i Wschodnioeuropejskich firm w Szwajcarii
 • Mihail Kachalkin - Kierownik Wydziału ds. kontaktów z jednostkami przedsiębiorczymi i monitoringu warunków rozwoju Małego Biznesu ZARZĄDZANIE MAŁYM BIZNESEM Sberbank Rosja
 • Mariusz Lang – Prezes HR – Lang Spółka Jawna
 • Wojciech Szajnar – Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych, PARP
 • Anna Szcześniak - Dyrektor ds. Strategii i Programów, Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
 • Marcin Szczupak z Press Service – kierownik działu raportów medialnych PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
 • Henryk Warkocz – Prezes TUV Nord Polska -
 • Jan Zieliński - Pełnomocnik Marszałka ds. osób niepełnosprawnych


Moderator: Renata Stejskal - Dyrektor d/s dydaktyki; INTERDONT Sp. z o.o. - Katowicka Szkoła Menedżerów

Finansowanie rozwoju i inwestycji

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 8

Czas: 11.00-13.00

 

 • Kiedy jest właściwy moment na podejmowanie inwestycji rozwojowych?
 • Jak bezpiecznie finansować rozwój firmy przy udziale kapitałów obcych?
 • Jak uniknąć ryzyka przeinwestowania firmy?
 • Jakie są konsekwencje wyboru różnych form finansowania?
 • Czym różni się finansowanie udziałowe od finansowania zwrotnego?
 • Jak zabezpieczyć kredyt i udowodnić zdolność kredytową?
 • Czym różni się pożyczka od kredytu?
 • Ile kosztuje leasing? Czy rzeczywiście jest droższy od kredytu?
 • Na czym polega możliwość pozyskania kapitału z giełdy lub poprzez emisję obligacji?
 • W jaki sposób można zwiększyć zdolność inwestycyjną poprzez wspólne przedsięwzięcia, konsorcja i łączenie się firm?
 

Zaproszeni eksperci:

 • Przemysław Jura – Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Zbigniew Klepacki – Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Emil Stępień – Wicedyrektor Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Elżbieta Stolorz-Krzisz - Skarbnik Województwa Śląskiego
 • Andrzej Sugajski - Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu
 • Agnieszka Wiklik - Dyrektor Departamentu SME Getin Noble Bank S.A.

 

Moderator: Roman Młodkowski – Redaktor Naczelny TVN CNBC

 

Biznesowy Partner Wyłączny Sesji

 

Partnerzy Wspierający Sesji

Gospodarka nieformalna („szara strefa”) – barierą w rozwoju turystyki

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 6

Czas: 11.00 - 13.00

 • „Gospodarka nieformalna” jako zagrożenie dla turystyki.
 • Problematyka „szarej strefy” na tle wybranych krajów.
 • Metody walki ze zjawiskiem „gospodarki nieoficjalnej”.
 • Konsekwencje występowania „gospodarki cienia” dla poszczególnych segmentów turystyki.
 • Osoby, organy lub instytucje odpowiedzialne za podejmowanie działań mających na celu ograniczenie występowania zjawiska „szarej gospodarki”.
 • Sposoby ochrony klienta (turysty) przed konsekwencjami niewypłacalności lub upadłości touroperatora.
 • Systemy zabezpieczeń i gwarancji obowiązujące touroperatorów oraz ich skuteczność w wybranych krajach.

Zaproszeni eksperci:

 • Andryk Josiph - Prezes Stowarzyszenia Liderów Biznesu Turystycznego Ukrainy
 • Janka Cabadova PhDr. - Członek Prezydium SACKA lub/oraz przedstawiciel Touroperatora - Słowacja
 • Grzegorz Chmielewski - Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki
 • Aleksander Giertler - Prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
 • Małgorzata Karwat - Prezes Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej
 • Mariusz Kleszczewski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego lub Raczek Mariusz- Dyrektor Wydziału Turystyki i Sportu UMWSL
 • Paweł Niewiadomski - Prezes Polskiej Izby Turystyki
 • Marcin Papiernik - doradca prawny prezesa Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Finansowego


Moderator: Krystyna Papiernik - Prezes Śląskiej Izby Turystyki

 

Program przygotowany przez Polską Izbę Turystyki, Izbę Turystyki RP oraz Śląską Izbę Turystyki i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 

Rozwój nowoczesnego rolnictwa i jego otoczenia poprzez wspieranie sektora MŚP na obszarach wiejskich

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 7

Czas: 11.00-13.00

 

 • Zmiana struktury wsi i rolnictwa jako jedno z głównych zadań stojących przed Rządem RP.
 • Zmiana świadomości rolników dzięki integracji Polski z Unią Europejską.
 • Sektor MŚP jako główny czynnik wzrostu społeczno - gospodarczego regionu i państwa.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa jako szczególnie istotny element polityki w odniesieniu do obszarów wiejskich.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa alternatywą na stworzenie nowych miejsc pracy bez konieczności migracji ludności z obszarów wiejskich do miast.
 • Unijne i rządowe programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.
 • Środki wsparcia mechanizmów rozwijających przedsiębiorczość na terenach wiejskich.
 • Rozwój przedsiębiorczości szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa i jego otoczenia.

 

Zaproszeni eksperci:

 • Aleksandra Banasiak - Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • Roman Jagieliński - Przewodniczący Rady Agro Biznes Klubu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Prezes Zarządu Roja Sp. z o.o. Grupy Producentów Owoców, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1995-1997, Właściciel Gospodarstwa Sadowniczego
 • Henryk Kobierowski - Doradca Wicepremiera Waldemara Pawlaka
 • Krzysztof Przybył - Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, członek Rady Promocji w sektorze rolno-spożywczym
 • Jacek Soska - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Adam Tański - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2003, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w roku 1991
 • Marek Zagórski - Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 

Moderator: dr Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, Minister Rolnictwa w rządzie Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka

 

Wykorzystanie infrastruktury sportowej (w tym stadionów) po zakończeniu Euro 2012

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 7

Czas: 11.00-13.00

Współorganizator: Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu

 

 • Czy stadiony mogą się utrzymać tylko ze sportu?
 • Jaki jest potencjał rynkowy aren sportowych, biorąc pod uwagę ilość imprez sportowych, festiwali, koncertów itp.?
 • Doświadczenia innych krajów – zamykać, przekształcać, przebudowywać? (przypadek Austrii i Portugalii, opisany w ostatnim wydaniu magazynu Polityka)
 • Komercjalizacja przestrzeni wokół stadionów – w co inwestować i jaka może być w tym rola MSP?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Tadeusz Dębicki – Prezes, Stadion w Zabrzu S.A.
 • Jerzy Dudała – Socjolog sportu, Dziennikarz, Wirtualny Wolny Przemysł
 • Jerzy Dudek – Były piłkarz, wielokrotny reprezentant Polski
 • Marcin Herra – Prezes Zarządu PL.2012
 • Arie Koren – Dyrektor Zarządzający Okam Capital Sp. z o.o.
 • Michał Pol – Dziennikarz, Gazeta Wyborcza
 • Antoni Piechniczek – Wiceprezes PZPN

 

Moderator: Sebastian Bykowski – Wiceprezes, Dyrektor Generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.

Warsztaty: Akademia Marketingu i Sprzedaży - Web-marketing, czyli jak złapać klienta w sieci

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 1

Czas: 11.00-13.00

 

 • Podstawowe zasady komunikacji w Internecie
 • Media społecznościowe, ich skuteczne wykorzystanie i przygotowanie kampanii informacyjnej
 • Prowadzenie fun page’a organizacji
 • Tworzenie i pozycjonowanie strony w Internecie


Prowadzący: Marcin Janowski – członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, konsultant z zakresu e-PR

 

Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

Polska - Ukraina część I

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 4

Czas: 11.00-13.00

 

 • Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej (wybrane elementy)?
 • Jakie są możliwości eksportowe  oraz importowe?
 • Jakie pozataryfowe bariery wymiany towarowej istnieją na Ukrainie ?
 • Jakie są możliwości inwestycyjne, w tym SSE i inne zachęty adresowane do MSP?
 • Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu na Ukrainie? (zmienność przepisów prawa, relacje władza lokalna – biznes)
 • Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na w ww. rynkach zagranicznych? (przykłady dobrych praktyk)

 

Zaproszeni eksperci:

 • Gennadiy Chyzhykov – Prezes Izby Handlowo – Przemysłowej w Doniecku
 • Michał Faleńczyk - I Sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Ukrainie
 • Konstanty Litwinow - Prezes ISD Polska
 • Józef Oleksy – Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 • Anna Polak - Kocińska - Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Yuriy Pukalsky - Wiceprezes Izby Handlowo - Przemysłowej we Lwowie
 • Taras Tokarski - Radca-Minister Ambasady Ukrainy w RP

 

Moderator: Jacek Piechota – Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarcza, Minister Gospodarki w latach 2001 – 2003, Minister Gospodarki i Pracy w roku 2005

Europa - Chiny

Miejsce: Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a

Czas: 11.00-13.00 

 

 • Chiny i Europa - razem czy osobno na światowej arenie gospodarczej?
 • Jakie są możliwości współpracy gospodarczej oraz wymiana handlowej między Europą a Chinami?
 • Polsko-chiński potencjał współpracy gospodarczej oraz możliwości inwestycyjne na przykładzie Hong Kongu:
  • Czy Polska na tle państw europejskich jest atrakcyjnym partnerem dla Hong Kongu? (szanse/zagrożenia oraz bariery)?
  • Jakie polskie branże i sektory są atrakcyjne dla chińskich inwestorów? (przykłady dobrych praktyk)?
  • Jakie chińskie branże i sektory (technologie, innowacyjność, know-how) są atrakcyjne dla polskich importerów i eksporterów? (przykłady dobrych praktyk)?
  • Rekrutacja, zatrudnienie i jego koszty, przepisy wizowe, lokalne prawo do pracy i pobytu
  • Nowoczesna kultura Internetu – czy i jak warto prowadzić biznes online w Hong Kongu / Chinach?


Zaproszeni eksperci:

 • Buscher Lore - Dyrektor HKTDC na Europę
 • Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • Marian Nocoń - Prezes Zarządu Accons
 • Maciej Wilk - Dyrektor HKTDC na Polskę

 

Połączenie za pomocą telemostu z Hong Kongiem:

 • Anna Adasiewicz- Prezes Polskiej Izby Gospodarczej w Hong Kongu
 • Przemysław Janke– Konsul Generalny, Konsulat Generalny RP w Hong Kongu
 • Andrzej Pieczonka – I Radca, Konsulat Generalny RP w Szanghaju
 • Chris Cheung - Dyrektor EU SME Centre w Pekinie – Eurochambre
 • Filip Ziółek - Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej w Hong Kongu

 

Moderator: Jacek Strzelecki – dziennikarz

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

hktdc logo centred

 

Partnerzy Wspierający Sesji

New PolCham logo - Kopia

aconss - Kopia

 

Pakiet klimatyczny jako katalizator procesów komercjalizacji nowych technologii

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 3

Czas: 11.00-13.00

 

 • Jakie będą skutki obniżenia emisji CO2 dla odbiorców energii?
 • Jakie są sposoby oszczędności energii monitorowania jej zużycia oraz optymalizacja kosztów zakupu? Jakie technologie to umożliwiają?
 • Jakie są dostępne technologie energooszczędne, które mogę zastosować w mojej firmie? Ile trwa wdrożenie technologii? Jakich zasobów wymaga?
 • Kto może pomóc we wdrażaniu nowych technologii w przedsiębiorstwie?
 • Jak tanio dostarczać ciepło i energię w mojej firmie? Jak to robią inni? – przykłady z Polski i zagranicy
 • Jakie są możliwości finansowania przedsięwzięć termo modernizacyjnych oraz energooszczędnych?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Herbert Leopold Gabryś - Przewodniczący Komitetu ds. Polityki klimatyczno-energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej
 • prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
 • Aneta Wilmańska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej – nie mam potwierdzenia

 

Moderator: Mirosław Bobrzyński – Prezes Zarządu Euro-Centrum S.A., Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

Sesja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).

Nowoczesne technologie informatyczne wspomagające zarządzanie, rozwój i wzrost konkurencyjności MŚP

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a

Czas: 11.00-13.00

 

 

 • Dlaczego nie chcemy korzystać z systemów informatycznych w zarządzaniu?
 • Czy firma zewnętrzna może nam zaproponować gotowe rozwiązania informatyczne? I dlaczego to nie działa?
 • Jak stworzyć pomocny system w zarządzaniu?
 • Jakie procesy można monitorować?
 • W jaki sposób można optymalizować  procesy w firmie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań?
 • Jak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wspierać rozwój i konkurencyjność firmy?
 • Jak efektywnie eksploatować narzędzia Business Intelligence?
 

Zaproszenie eksperci:

 • Michał Błaszczyk - Konsultant,Ekspert technologiczny, Sekwencja Sp. z o.o.
 • Tomasz Morawik - Senior Partner, WISDOM CONSULTING sp.j.
 • Bartłomiej Nocoń - Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank PEKAO S.A.
 • Jacek Pokorski - Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Łukasz Rumowski – Dyrektor Działu Rozwoju Produktów, ARCUS S.A.
 • Paweł Woźniczak - Kierownik Zespołu Asseco Poland S.A.

 

Moderator: Dariusz Wałach - dziennikarz, Prezes Zarządu IT Press „Resseler”

 

Prezentacja firmy Asseco Poland SA

Platforma Let It B2B:

 • zamówienie i zakup kompletnej infrastruktury informatycznej,
 • instalacja,
 • serwis i utrzymanie.

Po więcej  informacji oraz możliwość przetestowania zapraszamy do Sali Dydaktycznej - Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 25 września godz. 13.00-17.00 oraz 26 września godz. 9.00-17.00

 

Biznesowy Partner Główny Sesji

arcus logo

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

 

Partner Wspierający Sesji

 

Partner Wspierający Sesji

sekwencja maly

 

 

Sesje równoległe BLOK II

Zarządzanie finansami w MŚP - okiem praktyka

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 2

Czas: 13.30 –15.30

 

 • Czy zarządzanie finansami to bardziej zarządzanie czy finanse ?
 • Czy w firmach z sektora MŚP potrzebne jest planowanie rozwoju i budżetowanie?
 • Jak z ewidencji księgowej generować informacje niezbędne do podejmowania decyzji zarządczych?
 • W jakim zakresie korzystać z controllingu?
 • Pełna księgowość  w firmie sektora MŚP.  Czy lepiej prowadzić ją samemu, czy zlecić w outsourcingu?
 • Jak efektywnie zarządzać kosztami? Czy da się je jeszcze bardziej minimalizować?
 • Jak zarządzać ryzykiem w mikro, małej i średniej firmie?
 • Jak zmienia się zarządzanie finansami, gdy firma przekształca się z mikro w małą,z małej w średnią i ze średniej w dużą firmę? 
 • Czy dużej firmie łatwiej przetrwać w kryzysie?
 

Zaproszeni eksperci:

 • Grzegorz Grabowicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Magellan S.A., Dyrektor Finansowy Roku 2010 w kategorii MŚP
 • Ryszard Krawczyk – Prezes Zarządu Equity Investments S.A.
 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej
 • Piotr Nowak – Prezes Zarządu Dagessa Sp. z o.o.
 • Agnieszka Stawarz - Dyrektor Sprzedaży w Obszarze Klienta Biznesowego Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.
 • Artur Tomasik - Prezes Zarządu GTL S.A.

 

Moderator: Piotr Rybicki, Wiceprzewodniczący Komisji ds. MŚP przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, biegły rewident.

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

Marketing i PR

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 5

Czas: 13.30 –15.30

 

Część I: Public Relations

 • Wizerunek MŚP w mediach
 • Suteczna promocja firmy, usług lub produktów na rynku
 • Media relations – jak budować wizerunek firmy wykorzystując w tym celu media
 • PR w samorządzie, komunikacja pomiędzy MŚP a instytucjami publicznymi
 • Efektywność działań public relations – skuteczna komunikacja, pomiar efektów

 

Część II: Marketing

 • Nowe trendy w reklamie
 • Negocjacje, sprzedaż oraz współpraca MŚP z otoczeniem biznesu
 • Promocja polskich produktów, usług i gmin w kraju i zagranicą
 • Przekłady wdrażania strategii promocji jako wzorzec dla MŚP

 

Zaproszeni eksperci:

 • Sebastian Bykowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.
 • dr Sebastian Chachołek – Prezes Zarządu Grupy PRC Sp. z. o. o.
 • Krystian Dudek – Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Public Relations O/ Śląsk, Dyrektor ds. komunikacji i strategii medialnych Grupy PRC Sp. z o. o., Członek Rady Etyki PR
 • dr Jarosław Flis - Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Paweł Gołębiewski - Senior Account Manager Cityboard Media Sp. z o.o.
 • dr Krzysztof Koj - Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Krzysztof Przybył - Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
 • Tomasz Stemplewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • dr Dariusz Tworzydło – Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

 

Moderator: Marek Skała - Właściciel Megalit - Instytut Szkoleń

 

 

Patron Medialny

Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a

 

Czas: 13.30 –15.30

 

 

Część I: CSR w instytucjach otoczenia biznesu – teoria i edukacja dla przedsiębiorców
• Jakie cele przyświecają organom samorządowym w promowaniu CSR?
• Jakie są działania wpływające na rozwój CSR?
• Jak instytucje biznesu starają się  edukować przedsiębiorców i wpierać działania z zakresu CSR?


- Współpraca w zakresie CSR pomiędzy stroną rządową a partnerami społeczno-gospodarczymi
- Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie - działalność Rady ds. CSR przy Urzędzie Marszałkowskim
- Zadania i programy dla przedsiębiorców sektora MŚP z dziedziny CSR
- Upowszechnienie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w działalności izb gospodarczych.
- Udział środowiska naukowego w procesie edukacji i kształcenia przyszłych pracowników w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Część II: Praktyczny wymiar CSR w przedsiębiorstwach na przykładzie dużych i małych firm.

 • Czy CSR jest strategią tylko dla dużych firm i korporacji?
 • W jaki sposób mikro, mała i średnia firma mogą wdrożyć strategię CSR?
 • Jakie CSR daje wymierne korzyści?
  • Strategia CSR w dużych firmach
  • Mała firma i wielkie działania – przykład wdrażania strategii CSR w firmie sektora MŚP
  • Korzyści z prowadzenia działań z zakresu CSR dla sektora MŚP i całej gospodarki
  • Certyfikacja CSR

 

Zaproszeni eksperci:

 • Aleksandra Gajewska – Przydryga - Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 • Mateusz Górka - Członek Zarządu Zakładów Badań i Atestacji „Zetom” w Katowicach
 • Małgorzata Jelińska - Główny Specjalista w Departamencie Programów Pilotażowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentów Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki
 • Cezary Miżejewski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
 • Miłosz Omastka - Prezes Regionalnego Centrum Biznesu
 • Anna Szcześniak – Dyrektor ds. Strategii i Programów Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
 • Janusz Szymura - Prezes Zarządu REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 • Małgorzata Walędzińska – Półtorak - Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej S.A.
 • Dr Ewelina Wiszczun - Zakład Polityki Społecznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Moderator :  Michał Wójcik - Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Współpraca międzynarodowa w sferze turystyki

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 3 

Czas: 13.30 –15.30

 

Program przygotowany przez Polską Izbę Turystyki, Izbę Turystyki RP oraz Śląska Izbę Turystyki i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach

 

 • Problematyka internacjonalizacji współpracy w sferze turystyki.
 • Ocena aktualnie prowadzonego współdziałania międzynarodowego w sferze turystyki.
 • Metody działań przynoszących pozytywne efekty dla kooperacji międzynarodowej w sferze turystyki.
 • Oczekiwania dotyczące internacjonalizacji współpracy w sferze turystyki.
 • Sugestie i propozycje mające wspomagać współpracę międzynarodową w sferze turystyki.

 

Zaproszeni eksperci:

 • Janka Cabadova PhDr. - Członek Prezydium SACKA lub/oraz przedstawiciel Touroperatora – Słowacja
 • Mahir Gahramanov - Dyrektor Departamentu Ministerstwa Kultury i Turystyki Azerbejdżanu lub/oraz przedstawiciel Touroperatora – Azerbejdżan
 • Mariusz Kleszczewski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego lub Raczek Mariusz- Dyrektor Wydziału Turystyki i Sportu UMWSL
 • Jakub Lekston – adwokat, współzałożyciel Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krystyna Papiernik - Prezes Śląskiej Izby Turystyki
 • Jurij Pukalskij Jurij- Wiceprezes Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej lub/oraz przedstawiciel Touroperatora
 • Wojtal Dariusz- Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki
 • przedstawiciel Państwowego Holdingu Turystycznego z Grodna (w trakcie ustalania) - Białoruś


Moderator: Aleksander Giertler - Prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Partnerstwo Publiczno - Prywatne jako sposób na zwiększenie inwestycji samorządu gminnego

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 6

Czas: 13.30 –15.30

 

 • Regulacje prawne. Czy konieczne są zmiany?
 • Jak przygotować i zrealizować projekt? Jakie są krytyczne momenty?
 • Jakie są sukcesy i wyzwania w zakresie realizacji projektów PPP w Polsce?
 • Jak sfinansować takie przedsięwzięcie?
 • Jaka jest rola doradcy przy realizacji projektów PPP?
 • Jakie są zagrożenia, bariery i korzyści z realizacji projektów dla partnera publicznego i prywatnego?
 • „Czwarte P”. Czy partnerstwo publiczno – prywatne nadal wywołuje negatywne skojarzenia?
 • Jakie są europejskie i polskie doświadczenia? Przykłady realizacji PPP. Czy doświadczenia innych krajów można przenieść na polskie realia?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Piotr Antonik – Prezes Zarządu STRABAG SA
 • Tomasz Delowski – Prezes Zarządu,Centrum Projektów Rewitalizacji SA
 • Katarzyna Dwórznik – Ekspert prawno – gospodarczy, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w  Kancelaria Prezydenta RP
 • Jacek Guzy – Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
 • Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika
 • Małgorzata Kuś – Konieczna – Koordynator Projektu systemowego „ Partnerstwo publiczno – prywatne”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Krzysztof Kwiatkowski – Poseł na Sejm RP
 • Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Adam Szejnfeld – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009
 • Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywiec
 • Izabella Żyglicka –Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy

 

 

Partner Wspierający Sesji

logo ppp_ost

 

Rozwój obszarów wiejskich

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Sala dydaktyczna

Czas: 13.30 –15.30

 

Gminy uzdrowiskowe i turystyczne

Agroturystyka

 

 

 • Polskie kurorty wypoczynkowe przyszłością turystyki uzdrowiskowej.
 • Turystyka jako istotny element w tworzeniu produktu narodowego brutto i majątku narodowego.
 • Rządowy program wspierania turystyki z uwzględnieniem rozwiązań finansowych i innych instrumentów wsparcia.
 • Turystyka jako punkt strategiczny roli politycznej w rozwoju gmin.
 • Zadania samorządów związane z rozwojem turystyki.
 • Agroturystyka i ekoturystyka szansą rozwoju polskich gmin.
 • Jakie są możliwe publiczne środki pomocowe na rozwój agroturystyki?
 • Jakie są bariery rozwoju agroturystyki?
 • Jaka powinna być polityka państwa, samorządów terytorialnych
 • i administracji rządowej w zakresie wsparcia rozwoju agroturystyki?
 • Jakie są możliwości rozwoju agroturystyki w Polsce?


Zaproszeni eksperci:

 • Aleksandra Banasiak - Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • Jan Golba - Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
 • Jacek  Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu
 • Barbara Kasińska, Kierownik Referatu Kultury i Promocji Urzędu Miasta Inowrocławia
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz - Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w latach 1997 – 1999 
 • Radosław Ostałkiewicz – Zastępca Wójta Gminy Jaworze
 • Krzysztof Sikora - Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

 

Moderator: dr Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, Minister Rolnictwa w rządzie Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka

Stan i perspektywy funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MMŚP

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 8

Czas: 13.30 –15.30

 

 • Z jakimi problemami borykają się mikro, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem zewnętrznego finansowania rozwoju działalności swojej firmy?
 • Dlaczego polskie MMŚP tak rzadko sięgają po zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej?
 • W jakim stopniu rozwijany w Polsce od lat system funduszy pożyczkowych i poręczeniowych przyczynił się do faktycznego zmniejszenia problemu luki kapitałowej?
 • Jakiego wsparcia ze strony funduszy pożyczkowych i poręczeniowych mogą oczekiwać europejskie i polskie MMŚP?
 • Jakie warunki musi spełnić mikro, mały i średni przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z instrumentów oferowanych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe?
 • Jakie są perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Europie i Polsce? Jakie bariery instytucjonalne i prawne stoją na przeszkodzie dla ich dynamicznego rozwoju
 • i jakie działania należałoby podjąć, by je przezwyciężyć?
 • Gdzie mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą szukać informacji na temat oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Tomasz Bąkowski - Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych
 • Agnieszka Dawydzik, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • José Fernando Figueiredo - Prezydent Europejskiego Zrzeszenia Gwarancji Wzajemnych
 • Andrzej Konieczny - Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.
 • Aleksander Kwaśniewski -  Prezydent RP w latach 1995-2005
 • Marek Mika -  Prezes Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych
 • Mariola Misztak-Kowalska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Dražen Pros – Zastępca Ministra Przedsiębiorczości i Rzemiosła Republiki Chorwacji

 

Moderator: Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

 Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

fg logo

 

 

Czy Małe i Średnie Przedsiębiorstwa mogą skorzystać na inwestycjach w duże miejskie obiekty sportowe?

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 7

 

Czas: 13.30 –15.30

 

 

Współorganizator: Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu

 

 • W Polsce, za pieniądze UE i samorządów powstało i powstaje 69 nowoczesnych stadionów, aquaparki, strefy zagospodarowania turystyczno-wypoczynkowego. Jak wykorzystać boom w tej branży?
 • Czy sektor MSP oferuje produkty i usługi, które można powiązać
 • z obiektami sportowymi? (czy jedyna propozycja to sklep z pamiątkami klubowymi?)
 • Obiekt sportowy – czy może być zaczątkiem strefy biznesu i konsumpcji?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Bogusław Cupiał – Prezes, TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.
 • Mirosław Czerwiński – Wykładowca, Kierownik Zakładu Zespołu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Śląskiego
 • Tadeusz Dębicki – Prezes, Stadion z Zabrzu S.A.
 • Tadeusz Heryszek – Wykładowca, Specjalista od marketingu sportowego, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Rafał Kobas – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestorów, Urząd Miasta Zabrze
 • Józef Wojciechowski – Właściciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej JW. Construction Holding S.A.

 

Warsztaty: Akademia Marketingu i Sprzedaży - Techniki sprzedaży czempionów

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 1

Czas: 13.30 –15.30

 

 • Zarządzanie sprzedażą w małej firmie oraz prezentacja sprzedaży trzech czempionów sprzedaży

 

Prowadzący: Agata Hagno – Prezes Zarządu, DPM Doradztwo Personalne

 

Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

Otwarte doradztwo podatkowe

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, sala dydaktyczna

Czas: 14.00 –16.00

 

Dyżury doradców podatkowych rekomendowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych - Oddział Śląski

Debata nt. praktycznych umiejętności absolwentów szkół wyższych w Polsce – Okrągły Stół

Miejsce: Sala konferencyjna NBP O/Katowice ul. Bankowa 1

 

Czas: 14.30 –16.30

 

 

Zaproszeni eksperci:

 • prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • prof. Wiesław Banyś - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
 • prof. Leszek Żabiński - JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • prof. Andrzej Karbownik - JM Rektor Politechniki Śląskiej
 • Robert Gwiazdowski - Prezydent Centrum im. A. Smitha w Warszawie
 • Marek Goliszewski - Prezes Business Centre Club
 • Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Henryka Bochniarz - Prezydent PKPP Lewiatan
 • Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców RP
 • Andrzej Klesyk - Prezes PZU S.A.
 • Janusz Filipiak - Prezes Comarch S.A.
 • Dariusz Żuk - Prezes Polski Przedsiębiorczej i Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
 • Tomasz Bratek - Dyrektor Programu „Młodzież w działaniu”, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • Jerzy Kędziora - Przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
 • Paweł Dobrowolski - Prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)
 • Dominika Kita - Przewodnicząca Parlamentu Studentów RP
 • Izabela Jędrecka - Przewodnicząca Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS)
 • Tomasz Zjawiony - Prezes Zarządu EC Budownictwo Sp. z o.o., Prokurent i Dyrektor Handlowy Ekośrodowisko Sp. z o.o., Wiceprezes RIG w Katowicach
 • Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach  

 

 

Polska - Ukraina część II

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 4

Czas: 13.30 –15.30

 

 • Polskie specjalności eksportowe na rynku Ukrainy – stan obecny i możliwości wymiany handlowej.
 • Polskie inwestycje w Ukrainie - stan obecny i możliwości a polityka Rządu Ukrainy.
 • Atrakcyjność inwestycyjna Ukrainy i nisze rynkowe.
 • Bariery rozwoju polskiej przedsiębiorczości w Ukrainie i możliwości ich pokonania: kadry na tle systemu kształcenia, sądownictwo, działania urzędów administracji, bezpieczeństwo biznesowe.
 • Dlaczego granica ciągle dzieli?
 • Działalność organizacji około-biznesowych na Ukrainie – możliwości wsparcia.
 • Park Inwestycyjny Partnerstwa Wschodniego AGROGOROD Ługańsk rozwiązaniem na bezpieczne inwestycje i wymianę handlową w nowym Euroregionie DONBAS.
 • Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu na Ukrainie (zmienność przepisów prawa, relacje władza lokalna – biznes).

 

Zaproszeni eksperci:

 • Anna Awdiejewa – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Jarosław Chałas - Radca prawny i Partner Zarządzający w Kancelarii Chałas i Wspólnicy
 • Anton Sylenko – Wice - Prezes Ukraińskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości
 • Olgierd Dziekoński - Minister w Kancelarii Prezydenta RP
 • Eduard M. Lozovsky – Pierwszy Zastępca Gubernatora Obwodu Lugańskiego, Ukraina
 • Andriy Ryazantsev - Prezes Zarządu Publicznej Spółki Akcyjnej „Idea Bank”
 • Tarangul Vitalii – pracownik naukowy Narodowego Uniwersytetu Służb Podatkowych na Ukrainie

 

Moderator: Tadeusz Namedyński – Główny Koordynator Współpracy Wschodniej i Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo – Przemysłowa

  

Szwajcarsko - polski panel o charakterze warsztatowym

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a

 

Czas: 13.30 –15.30

 

 

• Dlaczego Szwajcaria? Doświadczenia polskich przedsiębiorców w Szwajcarii
• Małe innowacyjne przedsiębiorstwo w Szwajcarii – praktyczne aspekty w doświadczeniu przedsiębiorcy polskiego pochodzenia
•  Co Szwajcaria oferuje polskim przedsiębiorstwom? Szwajcaria jako bramę w świat oraz inne korzyści
• Szwajcarska jakość polskich przedsiębiorstw – ile korzyści dla szwajcarskich firm niesie współpraca z polskimi dostawcami?
• Jakie możliwości dla polskich firm oznacza prowadzenie działalności w Szwajcarii?
• Analiza działań wspierających przedsiębiorczość w Szwajcarii na przykładzie Związku Środowo i Wschodnioeuropejskich firm w Szwajcarii
• Wsparcie dla przedsiębiorców w rozwinięciu biznesu poza Polską na przykładzie Nomad Management GmBH S.K.A.

 

Zaproszeni eksperci:
• Remigiusz Efinowicz – Kierownik, Hicron w Szwajcarii
• Jacek Gremlik - Prezes Związku Środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich firm w Szwajcarii
• Bogusława Skowrońska - Nomad Management GmBH S.K.A.
• Conrad Stampil -  Właściciel  kancelarii Bischof Stampfli Rechtsanwälte w Szwajcarii
• Tomasz Tuak - Prezes Zarządu TAT S.A.
• Henryk Wojtas - Partner Zarządzający w firmie szwajcarskiej KWH Bautechnologen Ltd

 

Moderator: Ulrich Schwendimann - Dyrektor Polsko - Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

 

 

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

VMO - szwajcaria

 

 

Partner Wspierający Sesji

Kopia SWISSchamber rgb

Posiedzenie Rady Samorządowych Funduszy Pożyczkowych SAMORZĄDOWA POLSKA

Miejsce: Euro Centrum

Czas: 17.00

Uroczysta kolacja z udziałem członków Rady Samorządowych Fundusz Pożyczkowych SAMORZĄDOWA POLSKA

Miejsce: Restauracja BELCANTO

Czas: 19.00

Zwiedzanie Browarów Tyskich

Czas: 16.30

 

 

Browar Tyski stoi dla Ciebie otworem. Już dzisiaj wybierz się na wycieczkę i poznaj historię znanego na całym świecie piwa TYSKIE. Muzeum mieści się zabytkowym budynku kaplicy ewangelickiej z 1902 roku. Oprócz muzeum w trakcie wycieczki zwiedzisz zabytkowe obiekty Tyskich Browarów Książęcych powstałych w 1629 roku, bednarnię i smolarnię z końca XIX wieku, budynek dyrekcji z 1905 roku, czynną warzelnię z 1915 roku oraz najważniejszą część potrzebną do produkcji złotego napoju – współczesną linie produkcyjną oraz rozlewniczą piwa. Pod koniec zwiedzania zostaniesz wyposażony w unikatowy prezent oraz będziesz miał okazję degustować świeżo warzone piwo TYSKIE.

 

więcej »

Towarzyskie spotkanie uczestników II Europejskiego Kongresu MŚP oraz koncerty zespołów muzycznych

Miejsce: Restauracja OKO MIASTA

Czas: 18.00 - 23.00

Sesje tematyczne

 

Trwały i bezpieczny rozwój – inspiracje spółdzielcze

Miejsce: Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala Sejmu Śląskiego

 

Czas: 11.00 - 13.00

 

 

 • Skąd się wzięła spółdzielczość?
 • Wartości i zasady spółdzielcze
 • Spółdzielcza własność wspólnotowa – większa odpowiedzialność: pracownika i/lub członka będącego również współwłaścicielem
 • Spółdzielnie jako element stabilizacji rynku i bezpieczeństwa społecznego
 • Spółdzielczość jako forma wzmocnienia potencjału małych i średnich przedsiębiorstw
 • Infrastruktura finansowa w oparciu o pieniądz wspólnotowy: bezodsetkowy barterowy i/lub niskooprocentowany BS-ów i SKOK-ów
 • Tworzenie sieciowych organizacji gospodarczych
 • Integracja środowisk lokalnych
 • Edukacja młodzieży poprzez Spółdzielnie Uczniowskie, Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej i programy nauczania

 

Zaproszeni eksperci:

 • dr Marcin Kwiecień – redaktor magazynu „Tęcza Polska”
 • dr Krzysztof Lachowski – Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców
 • Janusz Paszkowski – Wiceprezes Krajowej Rady Spółdzielczej i Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Wacław Słaby Prezes Zarządu PSS "Społem" w Katowicach
Moderotor: Alfred Domagalski – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

 

Rola i miejsce spółdzielni mieszkaniowych w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych

Miejsce: Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala Sejmu Śląskiego

 

Czas: 13.30 - 15.30

 

 • Praktyczne stosowanie ekonomii społecznej przez spółdzielnie mieszkaniowe
 • Bariery prawne i społeczne w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w formie spółdzielczej
 • Czy jest możliwy model współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, rządem i spółdzielniami mieszkaniowymi w stworzeniu warunków do zmniejszenia luki mieszkaniowej ?
 • Stan i perspektywy budownictwa społecznego – miejsce  spółdzielczości mieszkaniowej.

 

Zaproszeni eksperci:

 • Zbigniew Durczok –  Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych  w Katowicach
 • Szymon Rosiak – Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 • Tomasz Jórdeczka -  Wiceprezes Krajowej Rady Spółdzielczej

 

Moderator: Jerzy Jankowski – Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

logo kce_spoldzielnia

 

 

 
 
 

 

III Dzień - 26 września 2012

Sesja plenarna

Odczarować Dolinę Krzemową – czy sukces Doliny Krzemowej jest możliwy do powtórzenia w Polsce?

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 5

 

Czas: 9.00 –10.30

 

 • Dolina Krzemowa, czyli co? Jak powstała? Jak działa? Jakie są jej czynniki sukcesu?
 • Dolina Lotnicza, czyli polska Dolina Krzemowa. Jakie podobieństwa, jakie różnice?
 • Jakie modele współpracy międzysektorowej funkcjonują w Europie i na świecie? Które z nich da się zastosować w Polsce?
 • Z jakich gotowych rozwiązań europejskich i światowych w zakresie współpracy nauki z biznesem możemy skorzystać w Polsce?
 • Na czym polegają konsorcja eksportowe? doświadczenia krajów europejskich?
 • Jaki jest potencjał dla dyfuzji innowacji polskiego importu i eksportu ? (na podstawie raportu za ostatnie 2 lata polskiego importu i eksportu z uwzględnieniem priorytetowych branż eksportowych oraz najważniejszych rynków eksportowych)
 • Jaka jest efektywność transferu Innowacji poprzez inwestycje bezpośrednie w Polsce oraz polskich firm za granicą?

 

Zaproszenie eksperci:

 • dr Michał Bańka - Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Zuzanna Brocka - prawnik z firmy Gianni Orgioni Grippo Cappelli & Parnter
 • Lore Buscher - Dyrektor HKTDC na Europę
 • Jerzy Gorzelik - Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • dr inż. Mariusz Jednoralski - Zstępca Dyrektora Biura Innowacyjnej Gospodarki Krajowej Izby Gospodarczej
 • Zoltán Tomori - Przewodniczący International Relations College within Izby Przemsłowo – Handlowej w Borsod-Abaúj-Zemplén

 

Moderator: Mariusz Tomaka – Prezes Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy

 

Sesje równoległe BLOK I

Zatory płatnicze – cz firma sektora MŚP może się przed nimi ustrzec?

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 3

 

Czas: 11.00 –13.00

 

 • Dlaczego firmy tak często zalegają z terminowym opłaceniem faktur wobec swoich kontrahentów?
 • Gdzie w Polsce i Europie szukać informacji na temat wiarygodności finansowej potencjalnego kontrahenta?
 • Z jakimi kosztami wiąże się stosowanie narzędzi zmniejszających ryzyko utraty płynności finansowej?
 • Czy sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahenta może negatywnie wpływać na wzajemne relacje?
 • Jaki wpływ na powstawanie i utrzymywanie się zatorów płatniczych ma organizacja sądownictwa i egzekucji orzeczeń?
 • Jaka jest rola systemu podatkowego w ograniczaniu zatorów płatniczych?
 • Czy europejskie i polskie prawo pozwala firmom sektora MŚP skutecznie egzekwować należności?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Jolanta Czekalska - Dyrektor ds. Sprzedaży, Biuro Terenowe w Katowicach KUKE S.A.
 • Mariusz Hildebrand - Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • dr Anna Jasińska-Biliczak – Politechnika Opolska
 • Grażyna Micińska – Współwłaściciel Kancelarii Podatkowej FISKUS S.C.
 • Adam Szejnfeld - Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009
 • Kornel Tinguely - Prezydent Europejskiej Federacji Związków Krajowych Firm Windykacyjnych
 • dr Bohdan Wyżnikiewicz - Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

 

Moderator: Maciej Głogowski – Szef Działu Ekonomicznego Radia TOK FM

 

 

Biznesowi Partnerzy Merytoryczni Sesji

infomonitor maly

Firmy handlowe

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a

Czas: 11.00 –13.00

 

 

Część I – W jaki sposób upowszechnić obrót bezgotówkowy w handlu i obniżyć opłaty Interchange

 • Bariery związane z akceptacją kart płatniczych
 • Powszechność obrotu bezgotówkowego a wysokość opłat Interchange
 • Czy przedsiębiorcy mogą mieć realny wpływ na dokonanie korzystnych zmian w zakresie obniżenia opłat kartowych?

 

Zaproszeni eksperci:

 • dr Jakub Górka- Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Mieczysław Groszek- Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich
 • Krzysztof Strobel – Prezes Zarządu Lewiatan Śląska Sp. z o.o. , ekspert Polskiej Izby Handlu
 • Adam Tochmański- Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego

Moderator: Robert Łaniewski- Prezes Zarządu Fundacji Obrotu Bezgotówkowego

 

Część II – Handel internetowy

 • Sprzedaż w salonie czy sprzedaż w Internecie – dylemat współczesnego handlowca.
 • Czy warto uruchomić własny sklep internetowy czy sprzedawać na istniejących platformach sprzedaży?
 • Jak tworzyć nowoczesne platformy handlowe w internecie
 • ABC handlu internetowego
 • Jak pozyskiwać kapitał na rozwój firmy
 • Ochrona własności intelektualnej w Internecie
 • Opodatkowanie e-handlu

 

Zaproszeni eksperci:

 • Anna Rózga – doradca podatkowy,
 • Grzegorz Pacek – radca prawny, Marek Płonka i Wspólnicy  Spółka Komandytowa
 • Bogdan Pukowiec - ekspert ABS Investment SA oraz Beskidzkiego Biura Consultingowego
 • Andrzej Wychowaniec – Prezes Zarządu Bezkartel.pl SA

 

 

Partner Wspierający Sesji

logo plonka_kacelaria

Firmy rodzinne część I

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 7

 

Czas: 11.00 –13.00

 

Panel organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych

 

 • Jaki jest potencjał firm rodzinnych w Polsce i na świecie?
 • Jakie są wyzwania dla rozwoju firm rodzinnych?
 • Jakie są cele stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Maria Adamska- Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
 • Andrzej Barański- Prezes Zarządu Herbewo International S.A.
 • Prof. Andrzej Blikle- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Prezes Rady Nadzorczej A.Blikle Sp. z o.o.
 • Katarzyna Gierczak-Grupińska- Współwłaściciel GELG Sp. z o.o., Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
 • Jacek Jakubowski- Prezes Zarządu, Superwizor Grupy TROP

 

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

Przedsiębiorczość kobiet

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 2

Czas: 11.00 –13.00

 

 • Potencjał przedsiębiorczości wśród kobiet
 • Jak  łączyć działalność kobiet w biznesie z obowiązkami rodzinnymi?
 • Jak promować udział kobiet w życiu ekonomicznym?
 • Znaczenie kobiet w zarządzaniu i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i regionów
 • Solidarność kobiet w biznesie jako determinanta sukcesu
 • Problem zabezpieczenia finansowego (socjalnego) kobiet prowadzących biznesy
 • Parytety w zarządach. Czy jest to koniecznie, racjonalne i zgodne z Konstytucją RP?
 • Przedsiębiorczość kobiet w świecie finansów
 • Rola Kobiety na stanowisku zarządzającym

 

Zaproszeni eksperci:

 • Urszula Ciołeszyńska - Ambasador Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości Kobiet
 • Krystyna Doktorowicz– profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego
 • Daria Domaradzka-Guzik - Dyrektor Regionalny w Banku Pocztowym 
 • Elena Kalinina - Rektor Społeczno -Ekonomicznego Instytutu w Sankt – Petersburgu 
 • Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza   
 • Dorota Stasikowska-Woźniak - dyrektorka Dress for Success Poland 
 • Natalia Szczucka - Dyrektor Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 • Paulina Zadura - Lichota - Dyrektor Dep. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
 • Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Założycielka i Partner (Wspólnik) Zarządzający Kancelarii „Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy

 

Moderator: Draga Sonia -  Prezes Wydawnictwa Sonia Draga

 

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

Miejskie inwestycje sportowe jako szansa dla rozwoju hospitality business

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 8

Czas: 11.00 –13.0

 

Współorganizator: Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu

 

 • Czym jest hospitality business (hospitality - transport, noclegi/zakwaterowanie, wyżywienie, usługi wokółturystyczne)
 • MSP kontra podmioty sieciowe – usługi noclegowe i gastronomiczne
 • Współpraca MSP z dużymi podmiotami gospodarczymi (np. obecność salony fryzjerskiego, siłowni, spa w ramach dużego obiektu typu: centrum sportowe, aquapark, stadion)
 • Usługi transportowe w ramach hospitality business – przewozy lokalne, busy, taksówki, autokary
 • Wartość dodana w otoczeniu atrakcji turystycznych (oferty typu: przejazd syrenką po Nowej Hucie, przejażdżka dorożką po rynku)
 • Nisze rynkowe szansą dla MSP – czy tylko wypożyczanie rowerów?
 • Franczyza – szansa czy zagrożenie?

 

Warsztat: Tereny przy Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu jako atrakcyjne miejsce prowadzenia biznesu.

 

Zaproszeni eksperci:

 • Andrzej Bachleda- Curuś - Prezes Bachleda Grupa Inwestycyjna – do usunięcia
 • Marcin Barczyk - Prawnik, Członek Zarządu Cinnamon Cinnamon Polska
 • Tadeusz Dębicki – Prezes,  Stadion w Zabrzu S.A.
 • Marek Kozak - dr hab. nauk o polityce, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach roli turystyki w rozwoju , Uniwersytet Warszawski
 • Krystyna Papiernik - Prezes  Śląskiej Izby Turystyki
 • Jan Szołtysek - Naczelnik Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Zabrze
 • Artur Tomasik  - Prezes  Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego

 

Moderator: Aleksander Gortat – Dziekan Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii, WST w Katowicach, dziennikarz

MŚP a przedsiębiorstwo społeczne – konkurencja czy współpraca? 

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a 

Czas: 11.00 –13.00

 

 • Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?
 • Czy klauzule społeczne w PZP to nieuczciwa konkurencja?
 • CSR a przedsiębiorstwa społeczne.
 • Jak wykorzystać środki unijne na przedsiębiorstwa społeczne?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Mariusz Andrukiewicz- Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
 • Tadeusz Durczok- Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej
 • Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • dr Krzysztof Lachowski – Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców
 • Barbara Sadowska- Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”
 • Antoni Sobolewski- Wiceprezes Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość”
 • Szymon Surmacz – przedstawiciel kwartalnika „Nowy Obywatel”
 • Krzysztof Więckiewicz- Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • Magdalena Wojtczak- Prezes Zarządu, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

 

Moderator:  Ilona Jerzok – Prezes, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Chorzowie

  

Warsztaty: Akademia Marketingu i Sprzedaży - Oceń swoje możliwości i zdobądź rynek, czyli analiza strategiczna dla małych i średnich firm

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 6

Czas: 11.00 –13.00

 

 • Proces badania i analizy rynku oraz ocena mocnych i słabych stron firmy
 • Bariery wejścia/wyjścia z rynku


Prowadzący: dr inż. Olaf Flak,  Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, trener biznesu.

 

Warsztat będzie składał się z części teoretycznej (wprowadzenie do tematu) oraz praktycznej: przeprowadzenie krótkiej analizy rynku oraz mocnych i słabych stron dla danej firmy na podstawie z góry ustalonych założeń.

 

Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

Rosja – Polska część I

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 4

Czas: 11.00 –13.00

 

 • Przyjęcie Rosji do WTO: w których sektorach gospodarki może spowodować zwiększenie wymiany towarowej? W jakich sektorach władze Rosji spodziewają się wzrostu inwestycji na rynku w Rosji?
 • Wykorzystanie nowych szans współpracy: działania na szczeblu władz państwowych i samorządowych.
 • Czy partnerstwo publiczno-prywatne jest oczekiwane jako metoda na aktywizację współpracy międzyregionalnej i wypełnienie zawartych porozumień konkretną treścią np. w postaci regionalnych centrów Informacji, promocji i handlu na rynkach miast lub województw partnerskich?
 • Warunki płatności i brak kredytu kupieckiego w ofercie polskich firm – bariera dla wzrostu poziomu wymiany towarowej i konkurencyjności firm.
 • Czy i kiedy możemy się spodziewać rosyjskiego banku w Polsce i polskiego w Rosji?
 • Co należy zrobić, aby udrożnić i zintensyfikować przepływ informacji ułatwiającej nawiązywanie współpracy?
 • Jakie perspektywy mają wyjazdy na misje gospodarcze oraz targi?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Ekaterina Belyakova - Przedstawiciel Handlowy Przedstawicielstwa Handlowe Federacji Rosyjskiej w RP
 • Sergei Borisov - Zastępca Przewodniczącego Rządowej Komisji ds. Rozwoju MŚP FR, Prezes Opora Rosja, Wiceprezydent Sberbank of Russia
 • J.E. Stanisław Ciosek - Prezes Klubu Wschodniego, Ambasador RP w ZSRR i FR w latach 1989 - 1996
 • Olgierd Dziekoński - Minister w Kancelarii Prezydenta RP
 • Kulikowski Feliks - Współprzewodniczący Polsko - Rosyjskiej Rady Biznesu
 • Anatoly Leyrikh – Przewodniczący Rosyjskiej Rady Biznesu ds. Współpracy z Polską przy Izbie Handlowo – Przemysłowej FR
 • Anna Polak – Kocińska - Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych
 • Natalia Raspopina - Dyrektor Działu Międzynarodowego RESTEC® Exhibition Company
 • Stanislav Shelestov - Dyrektor Wykonawczy Rosyjskiej Rada Biznesu ds. Współpracy z Polską przy Izbie Handlowo – Przemysłowej FR

 

Moderator: Zbigniew Bereza – Sekretarz Generalny Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód

Partnerstwo Wschodnie (Armenia – Azerbejdżan – Białoruś – Gruzja – Mołdawia – Ukraina)

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 1

Czas: 11.00 –13.00

 

 

 • Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ww. krajach?
 • Bariery pozataryfowe wymiany towarowej w ww. państwach
 • Jakie istnieją możliwości inwestycyjne, w tym SSE, adresowane do MSP?
 • Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu w ww. państwach?
 • Nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na w ww. rynkach zagranicznych. Dobre praktyki
 • Czy istnieją rządowe programy wsparcia eksportu na wybrane rynki wschodnich partnerów?
 • Czy MSP może liczyć na wsparcie na ww. rynkach ze strony instytucji bankowych i ubezpieczeniowych?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Anna Awdiejewa – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Kakha Baindurashvili – Prezes Gruzińskiej Izby Handlowo – Przemysłowej
 • dr Adam Eberhardt – Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
 • Michał Faleńczyk - I Sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
 • Varazdat Karapetyan – Dyrektor Wykonawczy Krajowego Centrum Rozwoju MŚP Armenii
 • Aleksandr Portyanko - Zastępca Prezesa SSE „Brest”
 • Mihai Roscovan – Prezes Business Consulting Institute of Moldova
 • Oleg Sheyko – Zastępca Prezesa Państwowej Służby Ukrainy ds. Regulacji i Przedsiębiorczości
 • Irina Tikhonova - Zastępca Dyrektora Projektu East Invest
 • Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Republiki Mołdawii
 • Przedstawiciel Organizacji ds. Rozwoju MSP Mołdawii

 

Moderator: Marek Kossowski – Prezes EnercoNet Sp. z o.o., Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2001 – 2003

 

 

sor-dre logo

 

 

Partner Wspierający Sesji

Kopia SWPW LOGO

 

Transfer technologii do Biznesu

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 5

Czas: 11.00 –13.00

 

 • Gdzie powstają nowe technologie? Jak ich szukać?
 • Jaka jest rola przedsiębiorstwa w rozwoju nowej technologii?
 • Jak współpracować z uczelnią wyższą w celu rozwoju nowej technologii?
 • Jak zamówić technologię w jednostce badawczo-rozwojowej? Możliwości współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi.
 • Zakup licencji to też transfer technologii. Jakie jeszcze formy może on przyjąć?
 • Ile kosztuje rozwój nowych technologii?
 • Jakie są możliwości finansowania zakupu nowych technologii?
 • Na co trzeba zwrócić uwagę transferując technologię z zagranicy?
 • Jak technologię ubrać w formę? ABC wzornictwa przemysłowego.

 

Zaproszeni eksperci:

 • dr Alicja Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – nie mam potwierdzenia
 • Jan Bondaruk - Kierownik Zakładu Ochrony Wód Główny Instytut Górnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki – Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • prof. Jan Kosmol – Prezes Parku Naukowo Technologicznego Technopark Gliwice Sp. z o.o.
 • Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej

 

Moderator: Roman Trzaskalik - Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.


Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

 Sesja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).

 

Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MŚP i samorządów terytorialnych część I

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b, Aula nr 8

Czas: 11.00 –13.00

 

11.00 - 11.30
Otwarcie panelu i powitanie uczestników:

 • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Jerzy Samborski, Prezes Unicorn

 

11.30 - 13.00
Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej nowym wyzwaniem dla polskich innowacyjnych MSP

 • Udział Polski w europejskiej działalności kosmicznej szansą na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki: Grażyna Henclewska, Wiceminister Gospodarki, Łącznik MSP Komisji Europejskiej
 • Technologie kosmiczne i satelitarne czyli od badań naukowych do działań biznesowych: Maria Orłowska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze obronności – w kontekście udziału Polski w ESA: Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej (tbc)
 • CBK i jego rola w dziedzinie badań i wdrażania technologii satelitarnych. GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa) i Galileo - europejskie programy kosmiczne w praktyce: Marek Banaszkiewicz, Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN
Moderator: Jerzy Samborski, Prezes Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN


13.00 - 13.30
Lunch

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

 

 

Wsparcie zwrotne dla małych i średnich firm – dziś i jutro

 

Czas: 11.00 – 13.00

 

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Rektorat, Aula K. Lepszego


 

 • Wsparcie unijne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w tym i w przyszłym roku.
 • Gdzie jeszcze po dotację, a gdzie po preferencyjny kredyt czy pożyczkę?
 • Instrumenty wsparcia firm w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji.
 • Perspektywy rozwoju akcji kredytowej dla MŚP
 • Wiarygodność partnerów w procesie finansowania zwrotnego.

 

Zaproszeni goście:

 • Ilona Antoniszyn- Klik  - Wiceminister Gospodarki
 • Barbara Bartkowiak - Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND SA
 • Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich
 • Grzegorz Piwowar -  Wiceprezes Bank Pekao SA 
 • Andrzej Siemaszko, Dyrektor KPK Programów Badawczych UE dla MŚP
 • Marek Szczepanik – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Waldemar Zbytek – Wiceprezes Centrum Informacji Gospodarczej

 

Moderator: Arkadiusz Lewicki – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP- Instrumenty Finansowe dla MŚP
 

Sesja jest organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP – Intrumenty Finansowe dla MŚP przy Związku Banków Polskich, Ministerstwo Gospodarki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach

 

Biznesowi Partnerzy Merytoryczni Sesji

 

 

   

Sesje równoległe BLOK II

Firmy rodzinne część II

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 7

Czas: 13.30 –15.30

 

Panel organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych

 

 • Etos pracy w firmach rodzinnych – relacja z badań oraz spojrzenie właścicieli
 • Jak budować markę firmy rodzinnej?
 • Jako jest społeczna rola firm rodzinnych
 • Pytania do właścicieli – czego oczekuję i co mogę zrobić?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Maria Adamska - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
 • Andrzej Barański - Prezes Zarządu Herbewo International S.A.
 • Prof. Andrzej Blikle - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Prezes Radu Nadzorczej A.Blikle Sp. z o.o.
 • Jarosław Chołodecki - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
 • Zofia Drohomirecka - Właścicielka Pożegnanie z Afryką
 • Mirosław Jagodziński – Prezes Zarządu Jagodex Sp. z o.o.
 • Mateusz Kowalewski - Wiceprezes Zarządu Hortimex Sp. z o.o.
 • Rafał Kunaszyk - Prezes Grupa Eurokreator
 • Agnieszka Lupa - Eurokreator s.c.
 • dr Andrzej Marjański - Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych, Społeczna Akademia Nauk
 • Małgorzata Mączyńska - Główny Specjalista Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Piotr Wąsik -  Prezes Rady Nadzorczej WAMECH P.A. Wąsik Sp.J. Producent Wózków Przemysłowych Sp. J.

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

Wsparcie firm sektora MŚP w nowej perspektywie finansowe Unii Europejskiej 2014 - 2020

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 5

Czas: 13.30 –15.30

 

 • Jakiego wsparcia mogą oczekiwać europejskie i polskie MŚP w nowej perspektywie finansowej?
 • Jaki jest cel wspólnych ram strategicznych UE w dziedzinie badań i rozwoju pod nazwą Horyzont 2020? Jakie działania będą realizowane w ramach tej inicjatywy?
 • Jakie instrumenty finansowe na rzecz rozwoju MŚP są planowane w ramach nowego programu Konkurencyjność i MŚP i na czym ma polegać ich innowacyjność?
 • Czy zaproponowane przez Komisję Europejską na lata 2013+ programy i działania wspierające sektor MŚP są wystarczające? Na jakie elementy polityki wsparcia tego sektora z poziomu UE należałoby zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy z punktu widzenia instytucji wdrażających i przedsiębiorców zastąpienie dotacji bezzwrotnych instrumentami zwrotnymi jest zasadne? Czy przedsiębiorców, a szczególnie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą „stać” na pożyczki?
 • Jakie błędy w zakresie dystrybucji środków dla MŚP popełniono w bieżącym okresie programowania? Co należałoby zmienić lub uprościć w systemie wsparcia firm ze środków publicznych po 2013 roku?
 • Jak nadzieje wiążą przedsiębiorcy z nową perspektywą finansową?
 • Skąd MŚP mogą więc czerpać wiedzę na tematy związane z funduszami unijnymi?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Alain Bobet -  Przewodniczący Komitetu SME Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce
 • Anna Brussa -  Zastępca Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Jarosław Kała – Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Paweł Pikoń -  Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
 • Grzegorz Piwowar -  Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A
 • Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej

 

Moderator: Maciej Głogowski – Szef Działu Ekonomicznego Radia TOK FM

 

Biznesowy Partner Instytucjonalny Kongresu

  

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

System podatkowy dla rozwoju MŚP

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 2

Czas: 13.30 –15.30

 

 • Czy są potrzebne zmiany w systemie podatkowym dla MŚP?
 • W jaki sposób należy zmienić system podatkowy aby zachęcać przedsiębiorców do rozwoju, inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy?
 • Czy niestabilność i sprzeczność przepisów prawa zmusza podmioty do szukania możliwości działania poza prawem – szara strefa?
 • Optymalizacja podatków przez MŚP zagranicą i wpływ na kondycję sektora.
 • W jaki sposób wpłynąć na Państwo, aby w imię doraźnych wpływów budżetowych nie obniżało konkurencyjności własnych przedsiębiorców i uniemożliwiało ich rozwoju?
 • Czy Unia Europejska winna dążyć do ujednolicenia  stawek podatkowych w sytuacji obowiązującej zasady swobody przepływu osób, kapitału, usług i towarów?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Dariusz Orczykowski  - Menadżer Działu Doradztwa  Grupa Gomułka Sp. z o.o.
 • Prof. Jerzy Osiatyński- Doradca Społeczny Prezydenta RP ds. Ekonomicznych, Kancelaria Prezydenta RP
 • Andrzej Parafianowicz- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • Kazimierz Pazgan- Prezes Zarządu, Grupa Konspol
 • Aleksander Stuglik- Kancelaria KBZ Żuradzka & Współpracownicy Sp. K.
 • Natalia Wojtyła- Uniwersytet w Glasgow, Wydział Prawa
 • Józef Wyciślok – Radca Ministra Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w latach 1992 – 2007

 

Moderator: Waldemar Szewc- A.F.O. Kancelaria Doradztwa Podatkowego

 

Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Konieczność naprawy.

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 5

 

Czas: 13.30 –15.30

 


Panel organizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

 

 

• Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – diagnoza sytuacji i prezentacja wyników badań.
• Nowe pomysły na kształcenie zawodowe – kształcenie modułowe (zadaniowe), kształcenie poprzez projekty. Rozbudowa i udoskonalenie systemu doradztwa zawodowego.
• Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Śląskiego na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego w regionie (prezentacja założeń projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie”).
• Kształcenie zawodowe w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Jakie są korzyści dla pracodawców, wynikające ze współpracy ze szkołami?
• Nieprzystosowanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce do rozwoju informatyczno-technologicznego oraz zmieniających się w związku z tym potrzebach rynku pracy.
• Przykłady dobrych praktyk.

 

 

Zaproszeni eksperci:
• prof. dr hab. inż. Dariusz Badura – Rektor Wyższej  Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach
• Piotr Cygan - Dyrektor Powiatowego Zespołuł Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie
• dr hab. Michał Federowicz – Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych
• prof. dr hab. Mieczysław Kabaj - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
• Maria Kaczmarek - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
• Ewa Konikowska-Kruk – Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
• ks.Zenon Latawiec – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego;
• Tomasz Łakomski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie
• Małgorzata Łukaszewska - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
• Ewa Mańkiewicz–Cudny – Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
• Grażyna Osicka – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
• Heinz M. Pascher - Doradca biznesowy, UNICONSULT Unternehmensberatung Gesellschaft mbH
• Gabriela Poloczek – Dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie;
• Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
• Anna Witkowska – Dyrektor Zespołuł Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
• Zbigniew Zalas - Zastępca Dyrektora  Zespołu Szkół Mechniczno-Elektrycznych im. Jana Kilińskiego

 

Moderator: Sebastian Bykowski – Wiceprezes, Dyrektor Generalny - PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.

 

Warsztaty: Akademia Marketingu i Sprzedaży - Kto ma informację, ten ma...kasę. Techniki pozyskiwania informacji rynkowych

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 6

Czas: 13.30 –15.30

 

 • Pozyskiwanie informacji na temat konkurencji, korzystanie z internetowych rejestrów i baz danych, usług wywiadowi gospodarczych
 • Zdobywanie informacji o rynku, trendach i klientach

 

Prowadzący: Szymon Wiliński, Z-ca Dyrektora Handlowego ds. Serwisów; Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.

 

Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

Rosja – Polska część II

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 4

Czas: 13.30 –15.30

 

 

 • Jaka jest ogólna sytuacja MŚP j oraz jakie są perspektywy rozwoju MŚP w Federacji Rosyjskie?
 • Jak można zanalizować obecny stany MŚP w Federacji Rosyjskiej na tle ogólnej sytuacji MŚP w Europie - dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju?
 • Jaka jest rola instytucji otoczenia biznesu oraz samorządu terytorialnego we wspieraniu MŚP?
 • Jakie doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej współpracy posiadają polskie placówki dyplomatyczne ze środowiskiem gospodarczym Rosji oraz organizacjami samorządu gospodarczego i terytorialnego?
 • Rola współpracy regionalnej w popieraniu działań gospodarczych MŚP na przykładzie Olsztyna i Kaliningradu

 

Zaproszeni eksperci:

 • Sergei Borisov - Zastępca Przewodniczącego Rządowej Komisji ds. Rozwoju MŚP FR, Prezes Opora Rosja, Wiceprezydent Sberbank of Russia
 • Yuriy Dmitriev - Kierownik Sekcji Pożyczek i Mikrofinansowania dla MŚP Departamentu Rozwoju MŚP i Konkurencji Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego FR
 • Stiepan Kirichuk - Przewodniczący Komitetu Rady Federacji ds. Samorządu Lokalnego, Przewodniczący Rosyjskiego Kongresu Formacji Municypalnych
 • Vladimir Mikoyan - Przedstawiciel Regionalny Izby Przemysłowo - Handlowej FR w Europie Zachodniej
 • Marek Ociepka - Radca – Minister Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie
 • Andrzej Ryński - Były prezydent Olsztyna i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • dr Jerzy Smoliński - Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód
 • Zbigniew Świerczyński - Radca-Konsul, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej
 • Kazimierz Zduniuk - Główny Specjalista Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

Moderator: Marek Rasiński – Członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Marlen Investments Sp. z o.o.

Unia celna (Rosja – Kazachstan - Białoruś

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 1

Czas: 13.30 –15.30

 

 • Czy potwierdziły się prognozy, że Unia Celna spowoduje znaczny wzrost wzajemnych obrotów oraz ożywienie kontaktów handlowych z partnerami trzecimi?
 • Czy i jaki jest scenariusz rozszerzania UC o kolejne kraje regionu?
 • Przyjęcie Rosji do WTO: czy spowoduje regres we wzajemnych obrotach krajów UC oraz pogorszy ich konkurencyjność wobec partnerów zewnętrznych?
 • Czy przewidywane jest zawarcie umowy o strefie wolnego handlu pomiędzy krajami UC i UE?
 • Czy po UC należy się spodziewać dalszej pogłębionej integracji jej państw - członków, w tym także unii walutowej?
 • Jakie są możliwości eksportowe oraz importowe na obszarze Unii Celnej?
 • Jakie możliwości inwestycyjne dla MŚP istnieją w krajach Unii Celnej?
 • Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu w ww. państwach?
 • Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na ww. rynkach zagranicznych?
 • Czy MSP może liczyć na wsparcie na ww. rynkach ze strony instytucji bankowych i ubezpieczeniowych?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Samat Bikitaevich Aliev – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Działalności Przedsiębiorczej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej
 • Margułan Bajmakhan – Radca Minister Ambasady Kazachstanu w RP
 • Aliaksandr Hruzdou - Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki Republiki Białoruś
 • Sergey N. Katyrin - Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Federacji Rosyjskiej
 • Rafał Krzywdziński - Naczelnik Wydziału Postępowania Audytywnego Izby Celnej w Katowicach
 • Igor Litvinovich - Naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego i Mienia, Narodowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji Republiki Białoruś
 • Denis Nepsha - Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej w Brześciu
 • Andrzej Szczotka - Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Katowicach ds. postępowania
 • Mirlan Taimurzayev – Dyrektor Departamentu Rozwoju Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości "Damu"
 • Mikhail Trotsinski - Radca Handlowy, Kierownik Służby Handlowo-Gospodarczej Ambasady Republiki Białoruś w RP
 • Mikhail Ivanovich Yukhimuk – Pierwszy Zastępca Dyrektora Brzeskiego Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego
 • Valery Evgenevich Zaharov – Kierownik Oddziału Rozwoju Przedsiębiorczości Departamentu Rozwoju Działalności Przedsiębiorczej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej

 

Moderator: Józef Łochowski – Prezes Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej

Giełda Informacyjno - Kooperacyjna

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, sale dydaktyczne

Czas: 14.00 –16.00

 

Podczas trwania giełdy będzie można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach i możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej oraz o potencjale inwestycyjno-gospodarczym w poszczególnych państwach UE oraz państwach Sąsiedztwa Wschodniego. 

Biezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w MŚP

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a

 

Czas: 13.30 –15.30

 

Sesja przygotowana we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych

 

 • Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy w związku z transformacją systemu bezpieczeństwa narodowego?
 • Jakie są zagrożenia informacji i danych osobowych w konkurencyjnej gospodarce rynkowej?
 • Kiedy, jak i dlaczego ustanawiamy tajemnicę przedsiębiorstwa? Zyski i straty dla firmy.
 • Jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i baz kontrahentów?
 • Czy dobrze przetwarzamy, zabezpieczamy i archiwizujemy dane oraz niszczymy dokumenty?
 • W jakim celu warto opracować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Tomasz Cygan – Mecenas, Kancelaria Adwokacka Tomasz Cygan
 • Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu  w Kancelaria Prezydenta RP
 • Krzysztof Janik - b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, b. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Andrzej Lewiński – Zastępca GIODO, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Edward Makieła – Prezes Zarządu Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
 • Robert Wójcik - Auditor wiodący ISMS, ITSM, Product Manager ISMS,  Kierownik Działu IT, TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

 

Moderator: Tadeusz Koczkowski - Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 3

Czas: 13.30 –15.30

 

Sesja przygotowana we współpracy z firmą Milmex S.A.

 

 • Jak stać się nowoczesną gminą wdrażającą innowacyjne technologie podnoszące jakość życia mieszkańców?
 • Czy wdrażanie rozwiązań technologicznych wspierających funkcjonowanie gmin w takich obszarach jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, gospodarka wodna, energetyka, edukacja i teleinformatyka musi być kosztowne i skomplikowane?
 • W jaki sposób można wykorzystać dotacje unijne na wsparcie technologicznego rozwoju gmin?
 • Jakie są szanse i zagrożenia stosowania radiowej transmisji danych opartych na technologii WiMAX w celu rozwiązania problemów z zapewnieniem powszechnego dostępu do Internetu?

 

Zaproszeni eksperci:

 • Romuald Gacka - Dyrektor Oddziału Katowickiego IBM Polska
 • Sp. z o. o.
 • Marzena Śliz – Dyrektor Departamentu Rynku Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • dr Jerzy Kwieciński – Wiceprezes Zarządzu, Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Zbigniew Szkaradnik – Prezes Zarządu, 3S Sp. z o. o.

 

Moderator: Maksymilian Bylicki – Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

 

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MŚP i samorządów terytorialnych część II

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b, Aula nr 8

Czas: 13.30 –15.30

 

13.30-14.00
Instrumenty wsparcia

 • Welcome Poland!: J.P.V. Poiares Baptista, Head of Office for Support to New Member States, European Space Agency
 • Działania PARP na rzecz rozwoju firm MSP wykorzystujących technologie kosmiczne i satelitarne: Kamila Matela, Główny Specjalista, Departament Programów Pilotażowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Możliwości finansowania technologii kosmicznych z 7 Programu Ramowego: Piotr Świerczyński, Koordynator Priorytetu Przestrzeń Kosmiczna, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

 

14.00 – 14.30
Korzyści wynikające z zastosowania technologii satelitarnych i kosmicznych w biznesie. Czym są i w których sektorach biznesu mogą być użyte?

 • Technologie satelitarne – miejsce na Twoje produkty i usługi: Piotr Koza, Ekspert ASTRI Polska
 • Implementacja technik satelitarnych w procesie rozwoju aglomeracji miejskich: Bartosz Kulawik, Koordynator Projektu „UrbanSAT”

 

14.30 – 15.00
Korzyści z zastosowania technologii satelitarnych dla Gminy / Powiatu /Województwa

 • Andrzej Figas, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (tbc)
 • Przedstawiciel służb lokalnych (Geodeta wojewódzki, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Leśnictwo)

 

15.00 – 15.30
Przykłady dobrych praktyk. Zastosowanie aplikacji kosmicznych i satelitarnych w wytwarzaniu nowych produktów i usług

 • Zastosowanie kryształów azotku galu w pojazdach kosmicznych: dr Robert Dwiliński, Dyrektor ds. nowych projektów i nowego biznesu, Ammono (tbc)
 • Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej: Małgorzata Jenerowicz, Ekspert Centrum Badań Kosmicznych PAN
 
Moderator: Jerzy Samborski, Prezes Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN


UWAGA!
W programie seminarium przewiduje się serię prezentacji przygotowanych przez Centrum Badań Kosmicznych a dotyczących praktycznych zastosowań technologii satelitarnych.
Prezentacje te będą wyświetlane na zewnątrz sali konferencyjnej – (zarówno w czasie trwania konferencji jak też przez 30 minut po konferencji). Wszelkich informacji dotyczących szczegółów tych prezentacji a także odpowiedzi na pytania zainteresowanych osób będą udzielać przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych.

 

Prezentacje wyświetlane w pętli:

 • Satelitarne dane klimatologiczne dla innowacyjnej gospodarki proekologicznej.
 • Wykorzystanie technik satelitarnych do monitoringu zagrożeń naturalnych.
 • Klasyfikacja zdjęć satelitarnych, metody obiektowe i detekcja zmian.
 • Przykłady wykorzystania technik satelitarnych w rolnictwie zrównoważonym.
 • Techniki satelitarne w zarządzaniu kryzysowym.

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

 

Zwiedzanie i biesiadowanie w zabytkowej kopalni GUIDO w Zabrzu

Miejsce: Kopalnia GUIDO

Czas: 18:00

 

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido jest unikatowym  na skalę światową zabytkiem techniki górniczej. Prezentując bogate dziedzictwo kultury przemysłowej jest jednocześnie otwarta na nowe technologie i innowacyjne działania. Industrialna przestrzeń inspiruje wręcz do podejmowania nietypowych przedsięwzięć.

więcej »

Towarzyskie spotkanie uczestników II Europejskiego Kongresu MŚP oraz koncerty zespołów muzycznych

Miejsce: Restauracja OKO MIASTA

Czas: 18.00 - 23.00

 

Sesje tematyczne

 

IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Miejsce: Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala Sejmu Śląskiego

 

Czas: 11.00 - 15.00

 

Organizatorzy:  Śląska Izba Budownictwa oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Współorganizatorzy:  Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska

 

Patronat Honorowy: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomir Nowak, Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego – Adam Matusiewicz

Założenia projektu ustawy – Kodeks Budowlany

Miejsce: Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala Sejmu Śląskiego

 

Czas: 11.00 -12.30

 

Pierwszy etap reformy procesu inwestycyjno-budowlanego

 

Prowadzący sesję:
Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Wystąpienie wprowadzające:
Janusz Żbik- Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

Zaproszeni eksperci :

 • prof. Andrzej Barczak - Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach,
 • dr Maciej Borsa – Prezes Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • prof. Eugeniusz Hotała- Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • prof. Florian Kuźnik- Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach
 • prof. Zygmunt Meyer- Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Wiktor Piwkowski- Sekretarz Generalny PZIiTB
 • prof. Adam Podhorecki- Przewodniczący Rady Kujawsko- Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Jan Spychała- Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Igor Śmietański- Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Tadeusz Wnuk- Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Przewodniczący Forum Budownictwa Śląskiego

Regulacje dotyczące robót budowlanych w przepisach o zamówieniach publicznch

Miejsce: Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala Sejmu Śląskiego

Czas: 13.00 -14.30

 

Prowadzący sesję: prof. Andrzej Borowicz- Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Łódzki

 

Wystąpienia wprowadzające:

 • Jacek Sadowy- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Małgorzata Handzlik- Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Zaproszeni eksperci :

 • Jacek Kaczmarczyk- LEX- FIN ekspert PZP Lex- Fin Kraków
 • Agnieszka Michniewska- Eurovia Polska S.A.
 • Anna Piechota- Szczepańska- Dyrektor Dan- Pol Sp. j. Tychy
 • Agnieszka Piwowarczyk- Kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Grażyna Szeliga- Dyrektor KPBP BUDUS S.A. w Katowicach
 • Piotr Świątecki- Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu . Ekspert PZP

 

Jak stać się Firmą innowacyjną – alternatywa czy konieczność?

Miejsce: Sosnowiecki Park Naukowo - Technologiczny, ul. Wojska Polskiego 92 

Czas: 9.30 - 15.30

 

Uroczyste otwarcie:

 • Kazimierz Górski – Prezydent Miasta Sosnowiec
 • Dawid Kostempski – Prezydent Miasta Świętochłowice - Przewodniczący Zarządu GZM
 • Grzegorz Dąbrowski – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego
 • Monika Zając – Dyrektor Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • Kazimierz Łydek

 

Wystąpienie otwierające:

 • Arkadiusz Zalewski – Prezes Zarządu Business Service Sp. z o.o. / ekspert ds. innowacji i kapitału intelektualnego

 

Tematyka: Inteligentna Organizacja. Pomiar i kreowanie kapitału intelektualnego. Jak rozwiązać problemy przedsiębiorstw w obecnej rzeczywistości rynkowej? Case Study


 

Nauka w biznesie

 • Modele współpracy nauki i biznesu: możliwości współpracy z parkami technologicznymi, centrami innowacji i transferu technologii, uczelniami wyższymi, doświadczenie w biznesie, infrastruktura uczelni dla biznesu, potencjał grona naukowego, transfer wiedzy, wykorzystanie zasobów finansowych oraz pozafinansowych uczelni.

 

Zaproszenie eksperci:

 • prof. ATH dr hab. Jarosław Janicki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielski-Białej
 • dr Jacek Janiszewski - Przewodniczący Rady Programowej. Stowarzyszenie Integracja i Współpraca
 • prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielski-Białej
 • prof. UE dr hab. Andrzej Piosik – Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Jacek Rysiński - Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielski-Białej
 • dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz – Prodziekan ds. Nauki, Politechnika Rzeszowska
 • dr Marek Sikora - Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, ZTiPSK
 • prof. dr inż. Arqile Teta - Universiteti Politeknik i Tiranes. Stowarzyszenie Wychowanków AGH Koło „Albania”

 

Innowacje w biznesie

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, zmieniające się otoczenie rynkowe, efektywny model biznesowy, konkurencyjność przedsiębiorstwa, tworzenie innowacji, procedura wdrożenia i komercjalizacji innowacji, innowacje a strategia, innowacje a sukces rynkowy, innowacje a potrzeby klientów, benchmarking innowacji, doświadczenia i przykłady współpracy świata biznesu  ze światem nauki.

 

Zaproszeni eksperci:

 • Marek Bigaj – Prezes Zarządu Ever Sp. z o.o.
 • Krzysztof Cwykiel - Prezes Zarządu Soft Team Consulting Sp. z o.o.
 • Piotr Gołda – Prezes Zarządu Apena-Remont Sp. z o.o.
 • Mariola Herman-Cwykiel – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o.
 • Krzysztof Krzanowski – Dyrektor – Członek Zarządu Leitz Polska Sp. z o.o.
 • dr inż. Łukasz Nieradko – Dyrektor Departamentu Nanotechnologii, Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.
 • Zbigniew Ryński – Prezes Zarządu Temida Sp. z o.o.

 

Moderator: Arkadiusz Zalewski – Prezes Zarządu Business Service Sp. z o.o. / ekspert ds. innowacji i kapitału intelektualnego

 

Sesja jest organizowana przez Urząd Miejski w Sosnowcu, Firmę Business Service Sp. z o.o. oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach

 

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

B1S-logo-całe.small 

 

 
 

 

IV Dzień - 27 września 2012

Sesje tematyczne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w otoczeniu polskiego górnictwa

Miejsce: Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala Sejmu Śląskiego

Czas: 11.00 - 15.30

Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Zarząd Główny w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Kształtowanie zrównoważonych relacji górnictwa z jego otoczeniem biznesowym i naukowym:

 • Czy  i w jakim zakresie MSP jest postrzegane  jako znaczący partner wspomagający polskie górnictwo?
 • Rola górnictwa w podnoszeniu standardów jakości świadczonych usług i dostaw przez MSP.
 • Jak proces restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego wspiera rozwój MSP, czy stanowi szansę czy zagrożenie?
 • Jak osiągnięcia nauki w dziedzinie  górnictwa i geologii wpływają na innowacyjność technologii w MSP?
 • Jak innowacyjność MSP wspiera górnictwo a jak górnictwo wpływa na zwiększenie udziału firm o wysokiej innowacyjności w ogólnej liczbie małych i średnich firm działających w jego otoczeniu?

 

Wpływ zatrudnienia firm zewnętrznych na bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych.

 • Poprawa bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych a podmioty zewnętrzne.
 • Wykorzystanie innowacyjności technologii i elastyczności MSP w rozwoju nowoczesnego i bezpiecznego górnictwa.
 • Czy dla przedsiębiorstw górniczych  przy pracach specjalistycznych lepiej zatrudniać firmy zewnętrzne czy budować własne zaplecze?
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na bazie majątku likwidowanych kopalń.

 

Zaproszeni eksperci:

 • Krzysztof Brejdak – Wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej S.A.
 • Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński- Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górniczego,
 • Marek Górecki –Wiceprezes Zarządu Minowa Ekochem S.A.
 • Prof. dr hab. Jan Klimek –Prezes Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, Zastęcca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
 • Piotr Litwa – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego


Moderator: prof. dr hab. inż. Wiesław Blashke  - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Górnictwa

  

Kreowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej elementem rozwoju regionalnego.

 • Górnictwo szansą czy problemem dla gmin górniczych ?.
 • Kierunki działań na rzecz kreowania warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
 • Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych oraz gospodarka odpadami 
 • pogórniczymi szansą rozwoju gmin i MSP.
 • Stan polskiego górnictwa kluczowym wyznacznikiem strategii rozwoju firm  około górniczych.

 

Zaproszeni eksperci:

 • Grażyna Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda Śląska,
 • Zygmunt Folta – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
 • Włodzimierz Gradoń – Prezes Zarządu WIK Sp. z o.o. w Rybniku,
 • Tadeusz Koperski - Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny „HALDEX”S.A. w Katowicach
 • Marek Tokarz - Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • Dariusz Trzcionka- Prezes Związku Zawodowego „KADRA”

 

Moderator: Piotr Antonowicz  - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Prezes Zarządu Rudpol Opa Sp. z o.o.

Możliwości inwestycyjne dla MŚP  w specjalnych strefach ekonomicznych

Miejsce: Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Sejmu Śląskiego 1, Sala Marmurowa

Czas: 11:00 - 13:00

Organizatorzy: Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, Opolska Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

 • Zasady i warunki inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Oferta inwestycyjna Miasta Opola i województwa opolskiego
 • Przykłady dobrych praktyk – MŚP działających i planujących inwestycje na obszarach specjalnych stref ekonomicznych

 

Zaproszeni eksperci:

 • Henryk Galwas  – Prezes Zarządu Opolskiej  Izby Gospodarczej
 • Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Urszula Solińska – Marek – Prezes Zarządu Wałbrzyskiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest- Park”Sp.  z o.o.
 • Arkadiusz Tkocz – Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA
 • Ryszard Zembaczyński – Prezydent Miasta Opola

 

Moderator: Sławomir Janecki – Kierownik Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

 

Wsparcie eksportowe MŚP 

Miejsce: Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, Aula K. Lepszego

Czas: 13:30 - 15:30

 

 

Organizatorzy: Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, Opolska Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

 • „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” – poddziałanie 6.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania COIE – WPHI - MŚP
 • Zasady i warunki działania na wybranych rynkach zagranicznych – Rosja

 

Zaproszeni eksperci:

 • Klaudia Bąk – Specjalista Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
 • Renata Iwaniuk – Naczelnik Wydziału Wspierania Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Ministerstwo Gospodarki
 • Arkadiusz Tkocz -  Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Marek Ociepka – Radca – Minister Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie, Ambasada RP w Rosji
 • Andrzej Szteliga – Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

 

Moderator: Sławomir Janecki – Kierownik Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Kontrolowana upadłość przedsiębiorcy – szansa czy zagrożenie dla jego otoczenia biznesowego? 

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, Sala Błękitna

 

Czas: 11.00 - 13.00

 

 

 • Upadłość jako istotny element gospodarki wolnorynkowej pomagający zachować konkurencję.
 • Dwa rodzaje upadłości – różne skutki dla przedsiębiorcy i jego partnerów biznesowych.
 • Czy zwiększona ilość upadłości zwiastuje kryzys i problemy przedsiębiorców z płynnością finansową.
 • Bodźce ze strony państwa a ilość upadłości.
 • Upadłość szansą na restrukturyzację przedsiębiorcy i jego ponowny powrót na rynek.
 • Upadłość układowa jako forma porozumienia z wierzycielami pozwalająca na przetrwanie na rynku.
 • Dobre i złe praktyki związane z upadłościami przedsiębiorców.
 • Fala upadłości w sektorze budownictwa a polityka w zakresie zamówień publicznych.
 • Fala upadłości w sektorze turystyki jako efekt nieuczciwej konkurencji
 • i gospodarki nieformalnej („szarej strefy”).
 • Sposoby ochrony klienta (turysty) przed konsekwencjami niewypłacalności lub upadłości touroperatora.

 

Zaproszeni eksperci:

 • Franciszek Buszka - Prezes Izby Budownictwa lub/oraz Radca Prawny Izby Budownictwa
 • Olgierd Dziekoński - Minister z Kancelarii Prezydenta RP
 • Dariusz Hura - radca prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy
 • Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego
 • Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Przedstawiciel Branży Turystycznej lub/oraz Radca Prawny Izb Turystycznych

 

Moderator: prof. Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Rafał Adamus – radca prawny, specjalista z zakresu prawa upadłościowego, autor wielu publikacji z tej dziedziny

Spotkanie Informacyjne w ramach kampanii We Mean Business  - Krajowy Dzień Informacyjny  - realizowany przez Operatora P.A.U. Education z inicjatywy Komisji Europejskiej 

Miejsce: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15, Aula Multimedialna

Czas: 9:00

 • Jakie są korzyści dla pracodawców z przyjęcia stażystów programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus?
 • Jak zwiększyć kwalifikacje zawodowe pracowników?
 • Przedstawienie dobrych praktyk
 • Dyskusja na temat założeń programu Erasmus dla Wszystkich 2014-2020
 

Warsztat: Uniwersalna koncepcja zarządzania

Miejsce: Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29

Czas: 9.00

 

Warsztat organizowany przez TŰV NORD Polska Sp. z o.o. i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach

 • Rola lidera w MŚP
 • Proaktywność zarządzania – przykładowe narzędzia dla podejmowania właściwych decyzji
 • Symulacja biznesowa ukazująca strategiczny wymiar zarządzania

Warsztat: Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP

Miejsce: Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29

Czas: 11.30

 

Warsztat organizowany przez TŰV NORD Polska Sp. z o.o. i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach

 • Od jednostki do zespołu - ewolucja w MŚP
 • Pozapłacowe motywowanie pracowników
 • 5 poziomów delegowania zadań w MŚP

 

Warsztat: Bezpieczeństwo informacji w MŚP

Miejsce: Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29

Czas: 14.00

 

Warsztat organizowany przez TŰV NORD Polska Sp. z o.o. i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach

 

 • Stan prawny i ujęcie normatywne
 • Odpowiedzialność właścicieli i szefów MŚP
 • Studium przypadku

Uroczystość z okazji 10-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżnierów Budownictwa

Miejsce: Sala koncertowa Akademii Muzycznej w Katowicach

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Program EKMŚP_21.09.pdf)Program EKMŚP_21.09.pdf