|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
POD PATRONATEM PANA JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
HONOROWY PATRONAT PANA MARTINA SCHULZA, PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Komitet Honorowy

 Komitet Honorowy

II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Wiceprzewodniczący

Olgierd Dziekoński
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP


Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki


Janusz Steinhoff
Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Członkowie Komitetu Honorowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marek Belka
Prezes Narodowego Banku Polskiego

 

Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów

 

Elżbieta Bieńkowska
Senator RP, Minister Rozwoju Regionalnego

 

Michał Boni
Minister ds. Cyfryzacji i Administracji

 

Małgorzata Handzlik
Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Danuta Hübner
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego

 

Prof. dr hab. Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk

 

Marcin Korolec
Minister Środowiska

 

Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Janusz Lewandowski
Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego

 

Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Śląski

 

Adam Matusiewicz
Marszałek Województwa Śląskiego

 

Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski

 

Staffan Nilsson
Prezes Europejskiego Komitetu Społeczno Ekonomicznego

 

Jan Olbrycht
Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Jacek Rostowski
Minister Finansów

 

Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego

 

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Natalia Szczucka
Dyrektor Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

 

Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

 

Antonio Tajani
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości

 

Ryszard Wilczyński
Wojewoda Opolski