|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
POD PATRONATEM PANA JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
HONOROWY PATRONAT PANA MARTINA SCHULZA, PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Rekomendacje II Europejskiego Kongresu MŚP

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się rekomendacjami wypracowanymi podczas II Europejskiego Kongresu MSP.

 

Rekomendacje II Europejskiego Kongresu MSP

 

Tadeusz Donocik, prezes RIG w Katowicach niebawem osobiście przekaże wnioski II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorców w Katowicach w formie rekomendacji na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego. Do rekomendacji dołączony będzie projekt uchwały II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

 

Poprzez Rekomendacje wyrażamy przesłanie II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i kierujemy je do Parlamentu Europejskiego, polityków oraz przedsiębiorców – mówił Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. – Pierwsze efekty kongresu widoczne są już na szczeblu lokalnym. Cieszyn zorganizował konferencję dotyczącą mocnych oraz słabych stron gospodarki w regionie skierowaną do radnych. Kolejne konferencje planowane są w Czechowicach-Dziedzicach oraz w gminie Pawłowice.

 

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w liczbach

W II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw wzięło udział blisko 3 tys. uczestników i 250 ekspertów. Podczas 4 dni debat odwiedziło 27 delegacji zagranicznych z 21 krajów m.in. z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Portugalii, Azerbejdżanu. W dniach 24-27 września w 8 lokalizacjach Katowic (w Akademii Muzycznej; na Wydziale Prawa i Administracji, Rektoracie i Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego; Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Biurze Centrum, Regionalnej Izbie Gospodarczej, Euro Centrum) odbyło się 68 paneli dyskusyjnych.