|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
POD PATRONATEM PANA JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
HONOROWY PATRONAT PANA MARTINA SCHULZA, PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Wsparcie firm sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 - relacja z sesji

Jakiego wsparcia mogą oczekiwać europejskie i polskie MŚP w nowej perspektywie finansowej, jakie instrumenty finansowe na rzecz rozwoju MŚP są planowane w ramach nowego programu Konkurencyjność i MŚP oraz na czym ma polegać ich innowacyjność? To tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiadali eksperci podczas dwugodzinnej sesji panelowej poświęconej wsparciu firm sektora MŚP planowanym w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020, która odbyła się 26 września br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (UŚ).

 

W trakcie sesji Pan Marcin Łata – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące działań jakie podejmuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w związku z przygotowaniami nowych ram finansowych na lata 2014-2020 oraz zaznaczył, iż fundusze unijne będą koncentrowały się na wsparciu badań, rozwoju, innowacji i konkurencyjności MŚP.

 

Zaproszeni eksperci dyskutowali również o tym, czy nowa perspektywa unijna wymaga zmiany sposobu myślenia przedsiębiorców. Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Anna Brussa – Zastępca Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, twierdząc iż nową perspektywę finansową należy traktować jako wyzwanie, ale również i wielką szansę na rozwój innowacyjność i konkurencyjności firm, a podstawową rzeczą jaką trzeba zmienić jest nie wydatkowanie środków publicznych, a ich inwestowanie i efektywne wykorzystywanie. W tej kwestii wypowiedział się również Pan Alain Bobet – Przewodniczący Komitetu SME Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, zwracając szczególną uwagę na znaczenia słowa innowacyjność.

 

Pan Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A wraz z Panem Jarosławem Kała - Dyrektorem Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego zabrali głos w dyskusji na temat zastąpienia bezzwrotnych dotacji instrumentami zwrotnymi oraz wygłosili swoje opinie na temat zastosowania pożyczek, jako formy wsparcia skierowanej do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

 

W sesji głos zabrali również: Pan Paweł Pikoń – Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, (który wypowiadał się m.in. na temat zasad, procedur przyznawania środków unijnych), Pan Zbigniew Szczygieł - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, Pan Krzysztof Łebkowski - Towarzystwo Konsultantów Polskich oraz Pan Janusz Cieślak - Prezes Stowarzyszenia Europejskiego Klubu Prezesów Polskich.

Moderatorem sesji był Maciej Głogowski, szef Radia TOK FM.


 

 

Biznesowy Partner Instucjonalny Kongresu

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji