|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
POD PATRONATEM PANA JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
HONOROWY PATRONAT PANA MARTINA SCHULZA, PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Praktycy o zarządzaniu finansami w MŚP

Czy w firmach sektora MŚP jest potrzebne planowanie i budżetowanie, w jakim zakresie korzystać z controllingu oraz jak zarządzać ryzykiem to tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiadali eksperci podczas sesji panelowej „Zarządzanie finansami w MŚP – okiem praktyka”. Pomysłodawcą i moderatorem sesji był Pan Piotr Rybicki – Wiceprzewodniczący Komisji ds. MŚP działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, biegły rewident i doświadczony dyrektor finansowy w sektorze MŚP.

 

W trakcie sesji zaproszeni paneliści dyskutowali na temat najistotniejszych ich zadaniem aspektów zarządzania finansami w firmach sektora MŚP. W ocenie Pani prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w firmie sektora MŚP obszary zarządzania i finansów muszą się stale przenikać. Z opinią Pani Profesor zgodził się Pan Rafał Krawczyk – Prezes Zarządy Equity Investments S.A, wskazując, że bieżące zarządzanie finansami jest nieodzowne, choćby w zakresie analizowania przeterminowania należności czy sprawdzania rentowności zleceń. Z kolei Pan Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes, Dyrektor Finansowy Magellan S.A. zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką odgrywa w tym procesie jakość i terminowość otrzymywanych i analizowanych informacji, co umożliwia skuteczny i profesjonalny controlling.

 

Zdaniem Pana Piotra Nowaka, Prezesa Zarządu Dagessa sp. z o.o., najważniejszym elementem, który trzeba stale monitorować nie tylko w mikrofirmie, jest płynność finansowa. Praktyczne aspekty zarządzania płynnością w firmach sektora MŚP wskazała Pani Agnieszka Stawarz - Dyrektor Sprzedaży w Obszarze Klienta Biznesowego Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. Swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania kosztami podzielił się z uczestnikami sesji Pan Artur Tomasik – Prezes Zarządu GTL S.A, który zwrócił uwagę na ryzyko korzystania z zaawansowanych instrumentów np. opcji walutowych. Wszyscy uczestnicy panelu byli zgodni, iż bieżące planowanie rozwoju i budżetowanie działalności powinno być nieodzowną częścią działalności każdego MŚP. Eksperci wskazali również najważniejsze cechy, które ich zdaniem powinien posiadać idealny dyrektor finansowy: solidność, wysokie kompetencje, umiejętność rozróżniania rachunkowości finansowej od rachunkowości zarządczej, kreatywność (ale nie rachunkowość kreatywna!), komunikatywność, umiejętności strategicznego myślenia, uczenia się i współpracy z innymi działami firmy, a także autorytet i właściwe umocowanie w strukturze firmy.

 

 

Partnerem biznesowym panelu była firma Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.