|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
POD PATRONATEM PANA JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
HONOROWY PATRONAT PANA MARTINA SCHULZA, PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Czas na podsumowanie debaty o wyzwaniach przedsiębiorców

Blisko 3 tys. uczestników, 250 ekspertów, 68 paneli dyskusyjnych, 27 delegacji zagranicznych z 21 państw, 4 dni debat, 8 lokalizacji – tak w liczbach przedstawia się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach 24-27 września odbył się w Katowicach. Wydarzenie, które zainaugurowała wizyta Wicepremiera Waldemara Pawlaka, prof. Jerzego Buzka i Prezydenta Lecha Wałęsy, stało się prawdziwą platformą dyskusji o nowych rozwiązaniach dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Po czterech dniach zorientowanych na dyskusję i wypracowywanie wspólnych rozwiązań, przyszedł czas na podsumowania. W II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw wzięło udział blisko 250 ekspertów i 3 tys. przedstawicieli świata biznesu, nauki, administracji, samorządu oraz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiortsw. W debatach, które odbywały się w 8 lokalizacjach Katowic (w Akademii Muzycznej; w Rektoracie i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej; Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Biurze Centrum, Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Euro - Centrum) brali udział zarówno uczestnicy z Polski, jak i z zagranicy. Na czas Kongresu do Katowic przyjechało 27 delegacji zagranicznych m.in. z Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Portugalii, Rosji, Rumunii oraz Ukrainy. W dyskusję włączyły się najważniejsze osoby w państwie oraz kreatorzy opinii publicznej.

 

– Wnioski z debat, które odbyły się w trakcie II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, zbierzemy i przekażemy w postaci rekomendacji w listopadzie na ręce premiera Donalda Tuska. Wierzymy, że nasze propozycje z ubiegłego roku dotyczące m.in. współpracy między przedsiębiorcami i rządem w tworzeniu prawa, decentralizacji finansów publicznych i wprowadzenia samorządu gospodarczego uzupełnione o nowe wnioski, w końcu wpłyną na ustawodawstwo. Będziemy zabiegać o lepsze rozwiązania dla przedsiębiorców tak długo, jak długo będzie trzeba. W końcu kropla drąży skałę – mówi Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Pierwszy dzień: przedsiębiorców wita Prezydent Lech Wałęsa, Wicepremier Waldemar Pawlak i prof. Jerzy Buzek

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach zainaugurowała wizyta delegacji z 27 państw Europy i Świata, w tym m.in. z Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Portugalii, Rosji, Rumunii oraz Ukrainy. 24 września, wraz z prezesem RIG Tadeuszem Donocikiem, przedsiębiorców powitali w Katowicach m.in. Lech Wałęsa - prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995, Waldemar Pawlak - Wicepremier i Minister Gospodarki, prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, władze województwa śląskiego, Katowic i Uniwersytetu Śląskiego. 

 

- Nie byłoby dziś zamieszania, gdyby niektóre państwa i niektóre instytucje finansowe zachowywały się tak jak małe i średnie przedsiębiorstwa, to znaczy odpowiedzialnie i rzetelnie, bez nadmiaru ryzyka, bez życia ponad stan, bez braku reakcji na rzeczywistą sytuację – wskazał były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podczas inauguracji.

 


–  Małe i średnie przedsiębiorstwa możemy traktować jak lekarzy polskiej gospodarki. Nie ponoszą odpowiedzialności za chorobę, z którą gospodarka teraz walczy, ale mogą teraz tę chorobę wyleczyć – dodał prof. Jerzy Buzek.

 


O sile sektora małych i średnich firm wspomniał też wicepremier Waldemar Pawlak, mówiąc w jaki sposób można dziś wspierać przedsiębiorców.

 

- Mówi się, że małe jest piękne. Ja powiem więcej: małe jest nie tylko piękne, ale też odporne na kryzys. Polska i Niemcy to kraje Unii Europejskiej, gdzie udział małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce krajowej jest większy. Dzięki temu, kraje te lepiej sobie radzą w tak niepewnym czasie. Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą narodu, a ten kongres to sól przedsiębiorczości. Dziś przedsiębiorcy w państwie powinni mieć wsparcie. To czas, kiedy warto stworzyć powszechny samorząd gospodarczy - mówił Wicepremier Waldemar Pawlak pierwszego dnia Kongresu.

 

Solidne wsparcie dla małych i średnich firm zapowiedziała też Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.

 

- Co najmniej połowa unijnych środków, jakie Polska otrzyma z unijnego budżetu na lata 2014-2020 będzie przeznaczona, w różnych formach, dla przedsiębiorstw i współpracujących z nimi instytucji naukowych – zapowiedziała minister Elżbieta Bieńkowska, zaznaczając, że najwięcej będą mogli zyskać przedsiębiorcy stawiający na współpracę z nauką i innowacyjność.

 

Drugi, trzeci, czwarty dzień: Debaty o innowacjach, nowoczesnym zarządzaniu i otwarciu się na współpracę ze Wschodem.

 

W 68 panelach dyskusyjnych II Europejskiego Kongresu MŚP, odbywających się głównie w 8 lokalizacjach Katowic i Sosnowca wzięło w sumie udział blisko 3 tys. uczestników i 250 ekspertów. Na Targach Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO zaprezentowało się blisko stu wystawców.

 

Drugi dzień Kongresu zdominował temat nowoczesnego zarządzania. O nowych trendach w zarządzaniu, uczestnicy Kongresu rozmawiali podczas sesji dotyczących zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i PR, partnerstwa publiczno-prywatnego i wielu innych.


- 99 proc. firm w Polsce to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Badania pokazują, że sektor ten ma bardzo istotny wpływ na polską gospodarkę. Co więcej: znaczenie sektora MŚP z roku na rok będzie systematycznie rosło – mówiła Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podczas panelu dotyczącego zarządzania strategicznego. – Niestety przedsiębiorcy sektora MŚP rzadko w swoich działaniach korzystają z planowania strategicznego. Dwóch na trzech właścicieli mikro firm przyznaje, że nie korzysta ze strategii. Niespełna co siódmy mikro¬przedsiębiorca w ogóle przyszłych działań nie planuje. Dlatego tak ważne jest pokazanie, że zarządzanie i planowanie przekłada się na wynik finansowy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw – twierdziła prezes PARP.

 

Przedsiębiorcy rozpoczęli też dyskusję o relacjach Polski z zagranicą, którą kontynuowali trzeciego dnia Kongresu – 26 września. Podczas paneli dotyczących współpracy m.in. z Ukrainą, Białorusią, Rosją i Chinami, przedsiębiorcy otrzymali wiele praktycznych wskazówek i słowa zachęty do prowadzenia swoich interesów nie tylko w Polsce, ale również za granicą.  

 

- O współpracy Polski i Rosji można wiele mówić, ale można też działać. Warto pomyśleć w wspólnym projekcie, który posłuży jako przykład, że współpraca Polski i Rosji jest korzystna, co więcej, udaje się – mówiła Ekaterina Belyakova, Przedstawiciel Handlowy Federacji Rosyjskiej  w RP podczas panelu Rosja-Polska.

 

Podobnego zdania był J.E. Ambasador Białorusi.

 

- Rząd aktywnie zajmuje się przyciąganiem inwestycji. Priorytetem jest reforma. Chcielibyśmy mieć własną sieć farmaceutyczną. Inwestujemy także w biotechnologię. W partnerstwie jest jeszcze wiele możliwości, które nie zostały zrealizowane. Jesteśmy otwarci na współpracę, zwłaszcza z sąsiadami – mówił Wiktar Gajsionak, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podczas panelu Polska-Chiny, by podyskutować o możliwościach, polscy przedsiębiorcy połączyli się za pomocą telemostu z Hong-Kongiem, Pakinem i Szanghajem.

 

Ostatni dzień wydarzenia , które skupiło blisko 3 tys. przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów i administracji, był dniem zorientowanym na praktykę.

 

Za miesiąc: rekomendacje na ręce władz

 

Już w przyszłym miesiącu prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przekaże wnioski II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach w formie rekomendacji nie tylko na ręce władz Rzeczypospolitej Polskiej, ale również na ręce przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej, którzy w tym roku objęli kongres honorowym patronatem. Do rekomendacji dołączony będzie projekt uchwały II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.