|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
POD PATRONATEM PANA JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
HONOROWY PATRONAT PANA MARTINA SCHULZA, PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Czwarty dzień II Europejskiego Kongresu MŚP: Okiem praktyka

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach już za nami. Ostatni dzień wydarzenia, które skupiło blisko 3 tys. przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów i administracji, był dniem zorientowanym na praktykę.

 

27 września w Biurze Centrum przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach przez cały dzień odbywały się warsztaty organizowane przez TUV NORD Polska i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Przedsiębiorcy poznawali narzędzia, z jakich można korzystać, zarządzając firmą, dowiadywali się, jak zarządzać zasobami ludzkimi i czym jest bezpieczeństwo informacji w MŚP.

 

Tymczasem w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego toczyły się ostatnie obrady. Przedsiębiorcy i eksperci rozmawiali m.in. o upadłości, wsparciu eksportowym MŚP na rynkach zagranicznych, małych i średnich firmach funkcjonujących w otoczeniu polskiego górnictwa oraz możliwościach inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych.

 

- Mogę przytoczyć Państwu co najmniej kilkanaście dowodów na to, że specjalna strefa ekonomiczna może być wiatrem w żagle dla przedsiębiorców. Znam właścicieli firm, którzy zaczynali od prowadzenia swojego biznesu w garażu. Po 10-15 latach mają już kilka fabryk, sprzedaż w 15 krajach świata, siedem cyfr na koncie i zatrudnienie sięgające kilkuset osób  - mówił Piotr Wojaczek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podczas panelu o możliwościach inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych.

 

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach zakończył się uroczystym koncertem o godz. 18, który odbył się podczas jubileuszu X-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.