|  strona główna  |   kontakt  |  

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

 

Biznesowy Partner Merytoryczny sesji „Edukacja dla Biznesu – przygotowanie, aktywizacja i rozwój kadr - współpraca z MŚP”

 

 

 

Biznesowy Partner Merytoryczny panelu dyskusyjnego "Bariery w dostępie do finansowania zewnętrznego"

 

 

 

Biznesowy Partner Merytoryczny sesji "Współpraca sektora nauki, MŚP i samorządu terytorialnego na rzecz innowacji"

 

 

 

Biznesowy Partner Merytoryczny sesji "Klastry - organizacyjna forma wdrożenia innowacji"

 

 

 

Biznesowy Partner Merytoryczny sesji "Klastry - organizacyjna forma wdrożenia innowacji"