|  strona główna  |   kontakt  |  

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Rada programowa

 Rada Programowa

Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Z-ca Przewodniczącego

Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wicepremier, Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka

Sekretarz

Tadeusz Donocik

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

Członkowie

Rady Programowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Olgierd Dziekoński

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Michał Boni

Minister, członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

 

Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów

 

Barbara Kudrycka                           

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Elżbieta Bieńkowska

Minister Rozwoju Regionalnego

 

Tadeusz Szurman
Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 

Paweł Anweiler
Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 

Włodzimierz Kac
Przewodniczący Gminy Wyznaniowo-Żydowskiej w Katowicach

 

Michał Kleiber                                 

Prezes Polskiej Akademii Nauk

 

Andrzej Jajszczyk                            

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

 

Krzysztof J. Kurzydłowski  

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Małgorzata Handzlik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Danuta Hübner

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Jan Olbrycht                         

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Jerzy Samborski                              

Vice President Small and Medium Enterpreneurs Union of the European People’s Party, President UNICORN – European Union of Small and Medium Entreprises and of Middle Class

 

Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 

Jerzy Bartnik

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

 

Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Henryka Bochniarz

Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

Piotr Wojaczek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

 

Marek Goliszewski
Prezes Business Centre Club

 

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

 

Ludwik Sobolewski

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 

Mirosław Marek

Wiceprezes Zarządu DGA SA

 

Jan Rączka

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Marek Szczepański                         

Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Zygmunt Łukaszczyk

Wojewoda Śląski

 

Adam Matusiewicz

Marszałek Województwa Śląskiego

 

Prof. dr hab. Wiesław Banyś

Rektor Uniwersytetu Śląskiego

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

Rektor Politechniki Śląskiej

 

Prof. dr hab. Andrzej Klasik

Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli

w Chorzowie

 

Prof. dr hab. Jan Pyka

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Jan Malicki
Dyrektor Biblioteki Śląskiej

 

prof. dr hab. Marek Szczepański
Kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

 

Jacek Matusiewicz

Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA

 

Kamil Durczok

Redaktor Naczelny FAKTY TVN

 

Krzysztof Fijałek

Redaktor Naczelny portalu INTERIA.PL

 

Maciej Głogowski

Szef Redakcji Ekonomicznej Radia TOK FM

 

Ryszard Hińcza

Dyrektor, Redaktor Naczelny Polskie Radio SA

 

Paweł Lisicki

Redaktor Naczelny Rzeczpospolita

 

Roman Młodkowski

Dyrektor Programowy TVN CNBC Biznes

 

Tadeusz Mosz

Redaktor, Telewizja Polska SA

 

Piotr Uszok

Prezydent Miasta Katowice

 

Zygmunt Frankiewicz

Prezydent Miasta Gliwice

 

Adam Fudali

Prezydent Miasta Rybnik

 

Kazimierz Górski

Prezydent Miasta Sosnowiec

 

Dawid Kostempski                          

Prezydent Miasta Świętochłowice, Przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

 

Andrzej Kotala

Prezydent Miasta Chorzów

 

Jacek Krywult

Prezydent Miasta Bielska-Białej

 

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Miasta Zabrze

 

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Zbigniew Podraza

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

 

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

Jerzy Podsiadło

Prezes Zarządu Węglokoks SA

 

Stanisław Więcek

Przewodniczący Rady Nadzorczej Energoinstal SA