|  strona główna  |   kontakt  |  

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Program

 

Dzień I - 6 października 2011 r.

Sesja plenarna

Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2 Katowice

Czas: 10.00 – 12.15

Moderator: Tadeusz Donocik, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Sekretarz sesji: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich

Powitania i uroczyste otwarcie Kongresu

 • Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - film
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Donald Tusk, Premier RP
 • Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

Główne cele polityki unijnej w świetle umacniania się pozycji MŚP.

 • Nadezhda Neynsky, Członek Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw Europejskiej Partii Ludowej
 • Jerzy Samborski, Prezes Unicorn SME UNION Polska
Analiza obecnego stanu MŚP w Polsce, dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju.
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Henri Malosse, Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego
 • Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków dla rozwoju MŚP w Polsce.

 •  Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego
 • Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni

 

Zaproszenie na Kongres zostało również wystosowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, obecnie Premiera Unii Europejskiej

12.15 - 12.45 – Otwarcie Targów Usług i Produktów dla MŚP BIZNES EXPO w Centrum Kultury Katowice  im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice

12.45 – 14.00 – Lunch, Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice, II piętro

 

Popołudniowa sesja główna

Miejsce:  Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice
Czas: 14:00 – 16:30
Moderator: Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Sekretarz: Aleksandra Wanat, Zastępca Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Wprowadzenie: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tematy dyskusji:

 • Działania podejmowane przez samorząd terytorialny i administrację centralną w celu wzmocnienia sektora MŚP w Polsce – podział kompetencji, porównanie skuteczności działań podejmowanych na obu szczeblach.
 • Prawne formy wspierania MŚP będące w kompetencji samorządu terytorialnego.
 • Oczekiwania biznesu oraz instytucji jego otoczenia w zakresie wsparcia dostarczanego przez samorząd terytorialny i administrację centralną.
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy nauką i samorządem terytorialnym w celu pobudzania rozwoju gospodarczego.
 • Prezentacja dobrych praktyk wspierania MŚP przez wybrany region w Unii Europejskiej.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Dr Sigmund Barczyk, Senior Manager w Gminie Huddinge, Szwecja, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Jan Klimek, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Krzysztof Kluza, Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Prof. dr hab. Michał Kulesza, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prof. UE dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Henri Malosse, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym
 • Krzysztof Nowak, Dyrektor Wydziału Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni
Wręczenie certyfikatów i wyróżnień w Programie „Samorząd, który wspiera MŚP”

Wydarzenia towarzyszące

18.00 – 19.00 – Posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Euro-Centrum S.A., ul. Ligocka 103, Katowice

18.00 – 23.00 – Spotkanie w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Plac Wolności 12, Katowice

18.30 – 23.00 – Spotkanie w Kinoteatrze RIALTO, ul. Św. Jana 24, Katowice

19.00 – 23.00 – Spotkanie w Euro-Centrum S.A., ul. Ligocka 103, Katowice

Popołudniowe sesje równoległe

Rodzinna przedsiębiorczość

Miejsce:  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice
Czas: 14:00 – 16:30
Moderator sesji: Sabina Klimek, Dziennikarz Telewizji Polskiej S.A.
Sekretarz: Aleksandra Rolling, Specjalista ds. Edukacji, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Panel dyskusyjny I: Wymiar biznesowy funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce.

 

Wprowadzenie: Prof. Andrzej Jacek Blikle, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

 

Tematy dyskusji:

Czynniki sukcesu firm rodzinnych.

 • Firma rodzinna – margines czy norma, od  spółki rodzinnej do firmy giełdowej.
 • Zarządzanie firmami rodzinnymi – dialog międzypokoleniowy, sukcesja, zatrudnianie zewnętrznych specjalistów, ciągłość i zmiany w rodzinnym biznesie.
 • Prawne i organizacyjne aspekty związane z ekspansją firm rodzinnych.
 • Humanizacja pracy gwarancją w rodzinnych firmach.
 • Reprezentatywność firm rodzinnych oraz możliwości wsparcia finansowego.
 • Rola kobiet w funkcjonowaniu firm rodzinnych.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Sonia Draga, Prezes, Redaktor Naczelna Wydawnictwa „SONIA DRAGA”
 • Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Marek Myśliwiec, Przewodniczący Komisji Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ds. MŚP, MMPetro Sp. z o.o.
 • Mecenas Aleksander Stuglik, KBZ Żuradzka&Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni
  Sp. k.
 • Krystyna Woźniak-Trzosek, Prezes Zarządu, Oficyna Wydawnicza Rynek Polski Sp. z o.o., Redakcja Polish Market

Panel dyskusyjny II:  Wymiar społeczny istnienia, funkcjonowania i rozwoju firm rodzinnych.

 

Wprowadzenie: Prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Tematy dyskusji:

 • Rodzinna przedsiębiorczość źródłem kultury rodzinnej,lokalnej i na poziomie regionu.
 • Firmy rodzinne jako forma zawodowej aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych.
 • Zaufanie i pojęcie dobra wspólnego w rodzinnym biznesie.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Ks. bp  Paweł Anweiler, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 • Włodzimierz Kac, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach
 • Witold Karczewski, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
 • Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
 • Włodzimierz Sobczak, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej
 • Ks. bp Tadeusz Szurman, Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 • Ks. abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki

Sąsiedztwo Wschodnie. Porównanie polityk, metod i narzędzi wsparcia sektora MŚP Unii Europejskiej, Polski oraz Wschodnich Sąsiadów Unii Europejskiej

Sesja z udziałem gości z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy
Miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice
Czas: 14:00 - 16:30
Moderator: Adam Sojka, Dziennikarz Telewizji Polskiej S.A. o/Katowice

Sekretarz: Diana Rasińska, Asystent ds. Współpracy Międzynarodowej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wprowadzenie: Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

Panel dyskusyjny I: Polityka państw wobec sektora MŚP.

 

Wprowadzenie:

 • Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Jakub Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Temat dyskusji:

 • Kierunki działań pomiędzy Polską i Wschodnimi Sąsiadami UE w celu rozszerzenia współpracy sektorów MŚP

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Gennadiy Chyzhykov, Prezes Izby Gospodarczo-Przemysłowej w Doniecku
 • Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
 • J.E. Markian Malski,  Ambasador Ukrainy w Polsce
 • Marek Ociepka, Radca Minister Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie

Panel dyskusyjny II: Perspektywy rozwoju MŚP w Federacji Rosyjskiej.

 

Wprowadzenie:

 • Ekaterina Belyakova, PrzedstawicielHandlowy Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Andrej M. Miedwiediew, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju MŚP, Ministerstwo Rozwoju  Gospodarczego Federacji Rosyjskiej

 

Tematy dyskusji:

 • Analiza obecnego stanu MŚP w Federacji Rosyjskiej na tle ogólnej sytuacji MŚP w Europie - dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju.
 • Rola instytucji otoczenia biznesu we wsparciu MŚP (Przedstawicielorganizacji Opora Rosji).
 • Znaczenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w procesie ożywiania przepływu kredytów dla MŚP (PrzedstawicielBanku).

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Patryk Borzęcki, Starszy Bankier, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Warszawie
 • Stanisław Ciosek, Przewodniczący Rady Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rosji wlatach 1989–1996
 • Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
 • Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Panel dyskusyjny III: Zróżnicowanie warunków aktywności MŚP w wybranych państwach Sąsiedztwa Wschodniego.

 

Wprowadzenie:

 • Zbigniew Bereza, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Zarząd Krajowy
 • Gennadiy Chyzhykov, Prezes Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Doniecku

 

Temat dyskusji:

 • Wybrane przykłady aktywności MŚP na Białorusi, w Gruzji, w Mołdawii oraz na Ukrainie.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Krzysztof Bielaj, Radca ds. ekonomicznych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie (Mołdawia)
 • J.E. Iurie Bodrug, Ambasador Republiki Mołdawii w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Piotr Guzowski, Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
 • Vladimir Karyagin, Prezes Prezydium Republikańskiej Konfederacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Białorusi, Prezes Mińskiego Stołecznego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Dzień II - 7 października 2011 r.

Przedpołudniowa sesja główna

MŚP – analiza SWOT. Analiza silnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorstw – wypracowanie rekomendacji

Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice
Czas: 9.00 – 13.00
Moderator: Józef Wycisk, Dziennikarz Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach „Radio Katowice” S.A.
Sekretarz: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wprowadzenie:

 • Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
 • Ullrich Schröder, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Panel dyskusyjny I: Uwarunkowania instytucjonalno-prawne i optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Tematy dyskusji:

 • Systemy kontroli, którym poddawane są przedsiębiorstwa.
 • Niestabilność systemu podatkowego oraz problemy z prawidłową interpretacją przepisów podatkowych.
 • Długi czas trwania procedur administracyjnych, w tym sądowych.
 • Częste zmianylegislacyjne i jakość stanowionego prawa w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ograniczony dostęp MŚP do partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Polityka konkurencji z uwzględnieniem dopuszczalności pomocy publicznej dla MŚP.
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
 • Mateusz Górka, Prezes Zarządu CITY CONSULTING INSTUTUTE Sp. z o.o.
 • Mecenas Aleksander Stuglik, KBŻ Żuradzka&Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni
  Sp. k.
 • Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
 • Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Panel dyskusyjny II: Dostęp MŚP do finansowania zewnętrznego.

 

Tematy dyskusji:

 • Koszty pozyskania kapitału zewnętrznego.
 • Trudności w pozyskaniu kredytu bankowego.
 • Pożyczki jako alternatywa dla kredytów bankowych.
 • Pozyskiwanie kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach finansowych.
 • Wymagania banków w obszarze zabezpieczeń prawnych zobowiązań kredytowych, system poręczeń i gwarancji.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Dr Andrzej Czarnik, Prezes Zarządu INVEST NAVIGATOR Sp. z o.o.
 • Joanna Dąbrowska, Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), Związek Banków Polskich
 • Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • Rafał Kozłowski, Dyrektor Centrum Bankowości Biznesowej, Bank Zachodni WBK
 • Cecylia Brylka, Dyrektor Biura Programów Pomocowych w Funduszu Górnośląskim S.A.
 • Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu

Przedpołudniowe sesje równoległe

Finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi sektora MŚP w perspektywie 2014-2020

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (wejście od ul. Lompy), Katowice
Czas: 10.00 – 13.00
Moderator:  Maciej Głogowski, Dziennikarz Radia TOK FM
Sekretarz: Barbara Wydra, Specjalista ds. Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wprowadzenie:  Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego

 

Panel dyskusyjny I: Priorytety perspektywy finansowej 2014 – 2020 dla Europy i Polski.

 

Tematy dyskusji:

 • Założenia ram budżetowych Unii Europejskiej nalata 2014-2020 przedstawione przez Komisję Europejską (wysokość budżetu, priorytety, prezentacja nowości w poszczególnych obszarach polityki, nowe pomysły dotyczące finansowania budżetu).
 • Zmiany w obszarze polityki spójności i ich konsekwencje dla krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.
 • Odpowiednie wykorzystanie środków nowej perspektywy finansowej dla rozwoju MŚP.
 • Harmonogram dalszych prac nad perspektywą finansową UE nalata 2014-2020.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Dr Jerzy Kwieciński, Ekspert Business Centre Club ds. rozwoju regionalnego
 • Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista Banku Pekao SA
 • Dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

Panel dyskusyjny II: Od dotacji bezpośrednich do instrumentów zwrotnych – zmiany w formach finansowania MŚP w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Tematy dyskusji:

 • Informacje nt. przebiegu  aktualnie prowadzonych rozmów/negocjacji z Komisją Europejską dotyczących zmian w formach finansowania MŚP.
 • Preferencyjne pożyczki, poręczenia i kredyty zamiast dotacji po 2013 roku?
 • Rola instytucji bankowych jako pośredników finansowych.Planowane zmiany we wsparciu dla starterów w formie mikropożyczek.
 • Rola instytucji otoczenia biznesu w obszarze informacji i doradztwa związanego z formami finansowania MŚP.
 • Symulacja planowanych rozwiązań pod kątem efektywności wykorzystania i wpływu na rozwój gospodarki.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Jarosław Kała, Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)
 • Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
 • Bożena Rojewska, Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Grzegorz Tomczak, p.o. Kierownika Wydziału Naboru Projektów i Monitorowania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Dr Bogdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Klastry – organizacyjna forma wdrożenia innowacji

Miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice
Czas: 10.00 – 13.00
Moderator: Mirosław Bobrzyński, Prezes Zarządu Euro-Centrum S.A.
Sekretarz: Anna Trela, Specjalista ds. Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Panel dyskusyjny I: Zidentyfikowane problemy i analiza polityki klastrowej w Polsce na tle doświadczeń europejskich.

 

Wprowadzenie: „Polityka klastrowa w Polsce, zaprezentowanie aktualnego stanu rozwoju klastrów w Polsce” - Sławomir Olko, Politechnika Śląska

 

Prezentacja modeli funkcjonowania klastrów w Austrii - Markuz Manz, Clusterland Oberösterreich

 

Tematy dyskusji:

 • Preferowane modele prowadzenia polityki klastrowej w kraju. Porównanie modeli
  i dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania klastrów w Polsce i w wybranych krajach  europejskich.
 • Weryfikacja potencjału rynkowego istniejących klastrów oraz aktywizacja nowych środowisk klastrowych.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Igor Mitroczuk, Radca Ministra Gospodarki, Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki
 • Jarosław Kania, Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, Śląski Klaster Wodny
 • Sebastian Kachel, Klaster e-południe
 • Anna Tolwińska, Klaster Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum
 • dr Marcin Baron – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Panel dyskusyjny II: Kierunki rozwoju klastrów oraz polityki klastrowej w Polsce.

 

Wprowadzenie: Igor Mitroczuk, Radca Ministra Gospodarki, Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki

 

Tematy dyskusji:

 • Modelwspółpracy z klastrami w zakresie kreowania polityk gospodarczych.
 • Obszary (branże, działania) i formy wspierania klastrów.
 • Aspekt terytorialny wsparcia kierowanego do klastrów (regionalny, krajowy, czy międzynarodowy).
 • Kierunki wsparcia klastrów (wsparcie większejliczby nowych inicjatyw klastrowych, czy mniejszejliczby dłużej istniejących klastrów o największym potencjale).
 • Koordynacja różnych polityk gospodarczych, wizji kierunków rozwoju gospodarczego oraz koncentracja instrumentów  w zakresie polityki spójności – w kontekście realizacji polityki klastrowej.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Luk Palmen, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Barbara Bujanowska-Sęda, Referat zarządzania i monitorowania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
 • Zbigniew Szkaradnik, Prezes Zarządu TKP S.A. – 3S Śląskie Sieci Światłowodowe
 • Joanna Podgórska, Dyrektor Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka w biznesie

Miejsce:  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice
Czas: 10:00 - 13:00
Moderator: Michał Wójcik, Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Sekretarz: Grażyna Sekścińska, Kierownik ds. Edukacji, Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Wprowadzenie: Mirella Panek–Owsiańska, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Panel dyskusyjny I: Społeczna odpowiedzialność biznesu kluczowym elementem strategii zarządzania MŚP.

 

Tematy dyskusji:

 • Modele i instrumenty wdrażania CSR
 • Obszary społecznie odpowiedzialnego biznesu istotne dla MŚP.
 • Koncepcja zarządzania odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem w MŚP.
 • Rozumienie i postrzeganie etyki w biznesie w środowisku MŚP.
 • CSR jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw - wyzwania dla biznesu.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Dr Mieczysław Bąk, Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
 • Piotr Golec, Dyrektor Operacyjny, Reed in Partnership Poland Sp. z o.o.
 • Jan Klimek, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Andrzej Krzyształowski, Rzecznik Prasowy „Węglokoks SA”
 • Miłosz Omastka, Prezes Regionalnego Centrum Biznesu
 • Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PriceWaterhouseCoopers
 • Tadeusz Szkudlarski, Prezes Zarządu Spółki LOTOS Czechowice S.A.
 • Robert Zamarlik, Kierownik ds. rozwoju biznesu, Reed in Partnership Poland Sp. z o.o.

Panel dyskusyjny II: Oczekiwania społeczne wobec standardów prowadzenia biznesu i wykonywania zadań przez administrację publiczną.

 

Tematy dyskusji:

 • Propagowanie prospołecznych wzorców działania w firmach i samorządach.
 • Przełamywanie negatywnych stereotypów i uprzedzeń między firmami, władzami publicznymi i społeczeństwem.
 • Tworzenie warunków dlalepszej komunikacji i dialogu pomiędzy administracją publiczną, przedsiębiorcami, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Lokalna współpraca organizacji pozarządowych z MŚP.
 • Redefiniowanie pojęcia etyki w biznesie w obliczu dynamicznych zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Bożena Borys-Szopa, Radna Sejmiku Śląskiego, Główny Inspektor Pracy wlatach 2006-2008
 • Aleksandra Gajewska-Przydryga, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 • Dr Ewelina Wiszczun, Uniwersytet Śląski
 • Ks. Dr Grzegorz Polok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Popołudniowa sesja główna

Współpraca sektora nauki, MŚP i samorządu terytorialnego na rzecz innowacji

Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice
Czas: 14.00 – 17:00
Moderator:  Luk Palmen, Prezes Zarządu InnoCo Sp. z o.o.
Sekretarz: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Wystąpienie: Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie: Patrycja Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Panel dyskusyjny I: Jak usprawnić dostęp MŚP do potencjału rynku technologii?

 • „W jaki sposób MŚP mogą korzystać z dorobku naukowego jednej z najprężniej działających uczelni technicznych w Polsce?” - Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej.
 • „Rozwiązania dla MŚP – jak skutecznie współpracować?”-  Marcin Gajdziński, Dyrektor pionu sprzedaży IBM Polska.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Marek Augustyn, Wiceprezes Zarządu PEDMO S.A.
 • Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Alicja Michalik, Menadżer Projektu, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.

Panel dyskusyjny II: Innowacje procesowe w przedsiębiorstwie - jak wykorzystać nowe technologie na styku nauki i biznesu?

 • „Globalne standardy identyfikacji i komunikacji GS1 szansą na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” - Dr inż. Elżbieta Hałas, Przewodnicząca GS1 in Europe, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Systemu GS1 oraz Janusz Targosz, Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.
 • „Nowoczesne technologie w MŚP” - Dr Zbigniew Szkaradnik, Prezes Zarządu TKP S.A. – 3S Śląskie Sieci Światłowodowe.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Jacek Czech, Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej
 • Alicja Michalik, Menadżer Projektu, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Barbara Muchalska, Sekretarz Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych
 • Dr Małgorzata Skibska-Zielińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Dr inż. Grzegorz Szyszka, Dyrektor  Instytutu Logistyki i Magazynowania

Panel dyskusyjny III: Jak efektywnie wspierać MŚP wdrażające własne innowacyjne rozwiązania na rynku?

 • „Instrumenty finansowe na rzecz innowacyjnego rozwoju MŚP” - Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.„Czy mechanizm POIG 1.4-4.1 okazał się efektywnym narzędziem wsparcia dla MŚP?” - Patrycja Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Monika Pilip, Członek Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro–Centrum Sp. z o.o.
 • Wiesław Pochopień, Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych, REM-KON Sp. z o.o.
 • Mariusz Tomaka, DisplayLink Poland Sp. z o.o.

Popołudniowe sesje równoległe

Europa dla MŚP

Miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice
Czas: 14:00 - 16:30
Moderator: Jerzy Samborski, Prezes Unicorn  SME UNION Polska
Sekretarz: Dorota Donocik, Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Wprowadzenie: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Panel dyskusyjny I:  Doświadczenia europejskie w obszarze wspierania rozwoju MŚP w procesie internacjonalizacji gospodarki.

 

Wprowadzenie: Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Tematy dyskusji:

 • Wsparcie dla MŚP w sferze internacjonalizacji, rola administracji rządowych i izb gospodarczych.
 • Uwzględnianie szczególnych potrzeb firm mikro i małych.
 • Nierozłączność innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w dobie globalizacji.
 • Internet i e-commerce zasadniczym instrumentem wsparcia w internacjonalizacji MŚP.
 • Dostęp MŚP do informacji biznesowej i naukowo-badawczej.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Magdalena Chawuła–Kosuri, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
 • Ivan Zvonimir Galič, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Przedsiębiorczości Republiki Chorwacji, Dyrektor departamentu ds. rzemiosła
 • Dr Inż. Hamad Al. Hashemi, Wiceprezes, Dyrektor Naczelny Instytutu Technologii w Dubaju – oddziału Badań i Rozwoju Economic Zones Word, Pierwszy Wiceprezes Corporate Communications, Wiceprezes Międzynarodowej Sieci dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (INSME)
 • Christina Schoesser, Commercial Attaché, Wydział Handlowy Ambasady Austrii
 • Jan Mišura, Dyrektor Słowackiej Izby Handlowo-Przemysłowej
 • Walter Nastasi, Union Fidi Lazio S.p. A z Rzymu
 • Eva Simeckova, Regionalna Izba Gospodarcza w Ostrawie
 • Ivan Voles, Doradca Prezesa, Krajowa Izba Gospodarcza

Panel dyskusyjny II: Aktualne działania organów europejskich na rzecz zwiększenia konkurencyjności i rozwoju MŚP.

 

Wprowadzenie: Ulrich Schröder, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [Permanent Representative , MKB-Nederland Brussels (Small and Medium-Sized Enterprises)]

 

Tematy dyskusji:

 • „SmallBusiness Act dla Europy” – wzmocnienie małych przedsiębiorstw, działania na rzecz realizacji „SmallBusiness Act dla Europy”.
 • Inicjatywa Komisji Europejskiej - Enterprise Europe Network jako narzędzie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw.
 • Ogólna polityka Komisji Europejskiej w sprawie jednolitego rynku – Single Market Act.
 • Wsparcie otoczenia biznesu sprzyjającego MŚP i przedsiębiorczości.
 • Ułatwienie dostępu do finansowania i innowacji dla MŚP.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Krzysztof Bramorski, Radca Prawny, Partner Zarządzający BSO Prawo&Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k.
 • Prof. Jerzy Osiatyński – Doradca Prezydenta RP
 • Joanna Podgórska, Dyrektor Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Lucyna Sikora, Dyrektor Zespółu ds. Doradztwa i Informacji, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Artur Waliszewski, Dyrektor Google Polska

Edukacja dla Biznesu – przygotowanie, aktywizacja i rozwój kadr - współpraca z MŚP

Miejsce:  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice
Czas: 14:00 -16:30
Moderator: Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Sekretarz: Olga Muszyńska, Asystent ds. Edukacji, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wprowadzenie: 

 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Panel dyskusyjny I: Przygotowanie zawodowe i rozwój kadr.

 

Tematy dyskusji:

 • Dziś i jutro polskiego szkolnictwa zawodowego. 
 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 • Kształcenie ustawiczne w Europie i Polsce.
 • Lifelonglearning / Life widelearning.
 • Współpraca biznesu i edukacji.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Janusz Dubiel, Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 • Dr Krzysztof Koj, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Ks. Zenon Latawiec, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
 • Prof. UE dr hab. Jan Pyka, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Renata  Stejskal, Dyrektor ds. dydaktyki w Interdont Sp. z o. o. - Katowickiej Szkole Menedżerów
 • Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Panel dyskusyjny II:  Aktywizacja kadr z udziałem sektora MŚP.

 

Tematy dyskusji:

 • Rola służb zatrudnienia w przygotowaniu pracownika.
 • Instytucje rynku pracy  jako partner  przedsiębiorcy w biznesie.
 • Prywatne służby zatrudnienia na przykładzie Wielkiej Brytanii.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Piotr Golec, Dyrektor Operacyjny,  Reed in Partnership Poland Sp. z o.o.
 • Kordian Kolbiarz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
 • Bogdan Wołowczyk, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Inteligentna Energetyka dla MSP i Gospodarstw Domowych

Miejsce:  Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (wejście od ul. Lompy), Katowice
Czas: 14:00 – 16:30
Moderator: Roman Trzaskalik, Prezes Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny
Sekretarz: Dariusz Laska, Specjalista ds. Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wprowadzenie:

 • Maciej Kaliski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki  - informacja Ministerstwa Gospodarki nt. realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.

Temat dyskusji:

 

 • Dlaczego inteligentna energia? zmiany w otoczeniu ekonomicznym i prawnym niezbędne dla pełnego wykorzystania możliwości technicznych wynikających z rozpoczętych i planowanych inwestycji modernizacyjnych prowadzonych na poziomie sieci dystrybucyjnych.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Dr inż. Leon Kurczabiński, Dyrektor Zespołu Strategii Sprzedaży, Katowicki Holding Węglowy SA 
 • Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska
 • Marek Wójcik, Poseł na Sejm RP
 • Grażyna Zduńczuk-Studnicka, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Jerzy Ziora, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 

Temat dyskusji:

 

 • Technologie na rzecz oszczędzania energii w MSP i gospodarstwach domowych, Prosument czy konsument energetyczny, optymalizacja kosztów działania małej i średniej firmy oraz gospodarstw domowych poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych sieci energetycznych.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Bartosz Kubik, „Energetyka Zachód” S.C.
 • Gabriela Lenartowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Zofia Wawrzyczek, Prezes Zarządu LGBS Energia

 


Dzień I - 6 października 2011 r.

Sesja plenarna

Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2 Katowice

Czas: 10.00 – 12.15

Moderator: Tadeusz Donocik, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Sekretarz sesji: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich

Powitania i uroczyste otwarcie Kongresu

 • Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - film
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Donald Tusk, Premier RP
 • Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

Główne cele polityki unijnej w świetle umacniania się pozycji MŚP.

 • Nadezhda Neynsky, Członek Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw Europejskiej Partii Ludowej
 • Jerzy Samborski, Prezes Unicorn SME UNION Polska
Analiza obecnego stanu MŚP w Polsce, dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju.
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Henri Malosse, Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego
 • Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków dla rozwoju MŚP w Polsce.

 •  Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego
 • Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni

 

Zaproszenie na Kongres zostało również wystosowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, obecnie Premiera Unii Europejskiej

12.15 - 12.45 – Otwarcie Targów Usług i Produktów dla MŚP BIZNES EXPO w Centrum Kultury Katowice  im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice

12.45 – 14.00 – Lunch, Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice, II piętro

 

Zadania samorządu terytorialnego i administracji centralnej w zakresie wspierania MŚP

Miejsce:  Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice
Czas: 14:00 – 16:30
Moderator: Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Sekretarz: Aleksandra Wanat, Zastępca Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Wprowadzenie: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tematy dyskusji:

 • Działania podejmowane przez samorząd terytorialny i administrację centralną w celu wzmocnienia sektora MŚP w Polsce – podział kompetencji, porównanie skuteczności działań podejmowanych na obu szczeblach.
 • Prawne formy wspierania MŚP będące w kompetencji samorządu terytorialnego.
 • Oczekiwania biznesu oraz instytucji jego otoczenia w zakresie wsparcia dostarczanego przez samorząd terytorialny i administrację centralną.
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy nauką i samorządem terytorialnym w celu pobudzania rozwoju gospodarczego.
 • Prezentacja dobrych praktyk wspierania MŚP przez wybrany region w Unii Europejskiej.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Dr Sigmund Barczyk, Senior Manager w Gminie Huddinge, Szwecja, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Jan Klimek, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Krzysztof Kluza, Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Prof. dr hab. Michał Kulesza, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prof. UE dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Henri Malosse, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym
 • Krzysztof Nowak, Dyrektor Wydziału Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni
Wręczenie certyfikatów i wyróżnień w Programie „Samorząd, który wspiera MŚP”

Wydarzenia towarzyszące

18.00 – 19.00 – Posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Euro-Centrum S.A., ul. Ligocka 103, Katowice

18.00 – 23.00 – Spotkanie w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Plac Wolności 12, Katowice

18.30 – 23.00 – Spotkanie w Kinoteatrze RIALTO, ul. Św. Jana 24, Katowice

19.00 – 23.00 – Spotkanie w Euro-Centrum S.A., ul. Ligocka 103, Katowice

Rodzinna przedsiębiorczość

Miejsce:  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice
Czas: 14:00 – 16:30
Moderator sesji: Sabina Klimek, Dziennikarz Telewizji Polskiej S.A.
Sekretarz: Aleksandra Rolling, Specjalista ds. Edukacji, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Panel dyskusyjny I: Wymiar biznesowy funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce.

 

Wprowadzenie: Prof. Andrzej Jacek Blikle, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

 

Tematy dyskusji:

Czynniki sukcesu firm rodzinnych.

 • Firma rodzinna – margines czy norma, od  spółki rodzinnej do firmy giełdowej.
 • Zarządzanie firmami rodzinnymi – dialog międzypokoleniowy, sukcesja, zatrudnianie zewnętrznych specjalistów, ciągłość i zmiany w rodzinnym biznesie.
 • Prawne i organizacyjne aspekty związane z ekspansją firm rodzinnych.
 • Humanizacja pracy gwarancją w rodzinnych firmach.
 • Reprezentatywność firm rodzinnych oraz możliwości wsparcia finansowego.
 • Rola kobiet w funkcjonowaniu firm rodzinnych.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Sonia Draga, Prezes, Redaktor Naczelna Wydawnictwa „SONIA DRAGA”
 • Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Marek Myśliwiec, Przewodniczący Komisji Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ds. MŚP, MMPetro Sp. z o.o.
 • Mecenas Aleksander Stuglik, KBZ Żuradzka&Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni
  Sp. k.
 • Krystyna Woźniak-Trzosek, Prezes Zarządu, Oficyna Wydawnicza Rynek Polski Sp. z o.o., Redakcja Polish Market

Panel dyskusyjny II:  Wymiar społeczny istnienia, funkcjonowania i rozwoju firm rodzinnych.

 

Wprowadzenie: Prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Tematy dyskusji:

 • Rodzinna przedsiębiorczość źródłem kultury rodzinnej,lokalnej i na poziomie regionu.
 • Firmy rodzinne jako forma zawodowej aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych.
 • Zaufanie i pojęcie dobra wspólnego w rodzinnym biznesie.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Ks. bp  Paweł Anweiler, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 • Włodzimierz Kac, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach
 • Witold Karczewski, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
 • Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
 • Włodzimierz Sobczak, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej
 • Ks. bp Tadeusz Szurman, Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 • Ks. abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki

Sąsiedztwo Wschodnie. Porównanie polityk, metod i narzędzi wsparcia sektora MŚP Unii Europejskiej, Polski oraz Wschodnich Sąsiadów Unii Europejskiej

Sesja z udziałem gości z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy
Miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice
Czas: 14:00 - 16:30
Moderator: Adam Sojka, Dziennikarz Telewizji Polskiej S.A. o/Katowice

Sekretarz: Diana Rasińska, Asystent ds. Współpracy Międzynarodowej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wprowadzenie: Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

Panel dyskusyjny I: Polityka państw wobec sektora MŚP.

 

Wprowadzenie:

 • Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Jakub Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Temat dyskusji:

 • Kierunki działań pomiędzy Polską i Wschodnimi Sąsiadami UE w celu rozszerzenia współpracy sektorów MŚP

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Gennadiy Chyzhykov, Prezes Izby Gospodarczo-Przemysłowej w Doniecku
 • Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
 • J.E. Markian Malski,  Ambasador Ukrainy w Polsce
 • Marek Ociepka, Radca Minister Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie

Panel dyskusyjny II: Perspektywy rozwoju MŚP w Federacji Rosyjskiej.

 

Wprowadzenie:

 • Ekaterina Belyakova, PrzedstawicielHandlowy Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Andrej M. Miedwiediew, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju MŚP, Ministerstwo Rozwoju  Gospodarczego Federacji Rosyjskiej

 

Tematy dyskusji:

 • Analiza obecnego stanu MŚP w Federacji Rosyjskiej na tle ogólnej sytuacji MŚP w Europie - dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju.
 • Rola instytucji otoczenia biznesu we wsparciu MŚP (Przedstawicielorganizacji Opora Rosji).
 • Znaczenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w procesie ożywiania przepływu kredytów dla MŚP (PrzedstawicielBanku).

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Patryk Borzęcki, Starszy Bankier, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Warszawie
 • Stanisław Ciosek, Przewodniczący Rady Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rosji wlatach 1989–1996
 • Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
 • Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Panel dyskusyjny III: Zróżnicowanie warunków aktywności MŚP w wybranych państwach Sąsiedztwa Wschodniego.

 

Wprowadzenie:

 • Zbigniew Bereza, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Zarząd Krajowy
 • Gennadiy Chyzhykov, Prezes Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Doniecku

 

Temat dyskusji:

 • Wybrane przykłady aktywności MŚP na Białorusi, w Gruzji, w Mołdawii oraz na Ukrainie.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Krzysztof Bielaj, Radca ds. ekonomicznych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie (Mołdawia)
 • J.E. Iurie Bodrug, Ambasador Republiki Mołdawii w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Piotr Guzowski, Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
 • Vladimir Karyagin, Prezes Prezydium Republikańskiej Konfederacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Białorusi, Prezes Mińskiego Stołecznego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Dzień II - 7 października 2011 r.

MŚP – analiza SWOT. Analiza silnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorstw – wypracowanie rekomendacji

Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice
Czas: 9.00 – 13.00
Moderator: Józef Wycisk, Dziennikarz Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach „Radio Katowice” S.A.
Sekretarz: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wprowadzenie:

 • Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
 • Ullrich Schröder, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Panel dyskusyjny I: Uwarunkowania instytucjonalno-prawne i optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Tematy dyskusji:

 • Systemy kontroli, którym poddawane są przedsiębiorstwa.
 • Niestabilność systemu podatkowego oraz problemy z prawidłową interpretacją przepisów podatkowych.
 • Długi czas trwania procedur administracyjnych, w tym sądowych.
 • Częste zmianylegislacyjne i jakość stanowionego prawa w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ograniczony dostęp MŚP do partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Polityka konkurencji z uwzględnieniem dopuszczalności pomocy publicznej dla MŚP.
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
 • Mateusz Górka, Prezes Zarządu CITY CONSULTING INSTUTUTE Sp. z o.o.
 • Mecenas Aleksander Stuglik, KBŻ Żuradzka&Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni
  Sp. k.
 • Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
 • Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Panel dyskusyjny II: Dostęp MŚP do finansowania zewnętrznego.

 

Tematy dyskusji:

 • Koszty pozyskania kapitału zewnętrznego.
 • Trudności w pozyskaniu kredytu bankowego.
 • Pożyczki jako alternatywa dla kredytów bankowych.
 • Pozyskiwanie kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach finansowych.
 • Wymagania banków w obszarze zabezpieczeń prawnych zobowiązań kredytowych, system poręczeń i gwarancji.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Dr Andrzej Czarnik, Prezes Zarządu INVEST NAVIGATOR Sp. z o.o.
 • Joanna Dąbrowska, Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), Związek Banków Polskich
 • Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • Rafał Kozłowski, Dyrektor Centrum Bankowości Biznesowej, Bank Zachodni WBK
 • Cecylia Brylka, Dyrektor Biura Programów Pomocowych w Funduszu Górnośląskim S.A.
 • Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu

Współpraca sektora nauki, MŚP i samorządu terytorialnego na rzecz innowacji

Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice
Czas: 14.00 – 17:00
Moderator:  Luk Palmen, Prezes Zarządu InnoCo Sp. z o.o.
Sekretarz: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Wystąpienie: Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie: Patrycja Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Panel dyskusyjny I: Jak usprawnić dostęp MŚP do potencjału rynku technologii?

 • „W jaki sposób MŚP mogą korzystać z dorobku naukowego jednej z najprężniej działających uczelni technicznych w Polsce?” - Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej.
 • „Rozwiązania dla MŚP – jak skutecznie współpracować?”-  Marcin Gajdziński, Dyrektor pionu sprzedaży IBM Polska.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Marek Augustyn, Wiceprezes Zarządu PEDMO S.A.
 • Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Alicja Michalik, Menadżer Projektu, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.

Panel dyskusyjny II: Innowacje procesowe w przedsiębiorstwie - jak wykorzystać nowe technologie na styku nauki i biznesu?

 • „Globalne standardy identyfikacji i komunikacji GS1 szansą na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” - Dr inż. Elżbieta Hałas, Przewodnicząca GS1 in Europe, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Systemu GS1 oraz Janusz Targosz, Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.
 • „Nowoczesne technologie w MŚP” - Dr Zbigniew Szkaradnik, Prezes Zarządu TKP S.A. – 3S Śląskie Sieci Światłowodowe.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Jacek Czech, Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej
 • Alicja Michalik, Menadżer Projektu, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Barbara Muchalska, Sekretarz Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych
 • Dr Małgorzata Skibska-Zielińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Dr inż. Grzegorz Szyszka, Dyrektor  Instytutu Logistyki i Magazynowania

Panel dyskusyjny III: Jak efektywnie wspierać MŚP wdrażające własne innowacyjne rozwiązania na rynku?

 • „Instrumenty finansowe na rzecz innowacyjnego rozwoju MŚP” - Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.„Czy mechanizm POIG 1.4-4.1 okazał się efektywnym narzędziem wsparcia dla MŚP?” - Patrycja Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Monika Pilip, Członek Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro–Centrum Sp. z o.o.
 • Wiesław Pochopień, Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych, REM-KON Sp. z o.o.
 • Mariusz Tomaka, DisplayLink Poland Sp. z o.o.

Finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi sektora MŚP w perspektywie finansowej 2014-2020

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (wejście od ul. Lompy), Katowice
Czas: 10.00 – 13.00
Moderator:  Maciej Głogowski, Dziennikarz Radia TOK FM
Sekretarz: Barbara Wydra, Specjalista ds. Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wprowadzenie:  Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego

 

Panel dyskusyjny I: Priorytety perspektywy finansowej 2014 – 2020 dla Europy i Polski.

 

Tematy dyskusji:

 • Założenia ram budżetowych Unii Europejskiej nalata 2014-2020 przedstawione przez Komisję Europejską (wysokość budżetu, priorytety, prezentacja nowości w poszczególnych obszarach polityki, nowe pomysły dotyczące finansowania budżetu).
 • Zmiany w obszarze polityki spójności i ich konsekwencje dla krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.
 • Odpowiednie wykorzystanie środków nowej perspektywy finansowej dla rozwoju MŚP.
 • Harmonogram dalszych prac nad perspektywą finansową UE nalata 2014-2020.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Dr Jerzy Kwieciński, Ekspert Business Centre Club ds. rozwoju regionalnego
 • Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista Banku Pekao SA
 • Dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

Panel dyskusyjny II: Od dotacji bezpośrednich do instrumentów zwrotnych – zmiany w formach finansowania MŚP w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Tematy dyskusji:

 • Informacje nt. przebiegu  aktualnie prowadzonych rozmów/negocjacji z Komisją Europejską dotyczących zmian w formach finansowania MŚP.
 • Preferencyjne pożyczki, poręczenia i kredyty zamiast dotacji po 2013 roku?
 • Rola instytucji bankowych jako pośredników finansowych.Planowane zmiany we wsparciu dla starterów w formie mikropożyczek.
 • Rola instytucji otoczenia biznesu w obszarze informacji i doradztwa związanego z formami finansowania MŚP.
 • Symulacja planowanych rozwiązań pod kątem efektywności wykorzystania i wpływu na rozwój gospodarki.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Jarosław Kała, Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)
 • Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
 • Bożena Rojewska, Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Grzegorz Tomczak, p.o. Kierownika Wydziału Naboru Projektów i Monitorowania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Dr Bogdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Klastry – organizacyjna forma wdrożenia innowacji

Miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice
Czas: 10.00 – 13.00
Moderator: Mirosław Bobrzyński, Prezes Zarządu Euro-Centrum S.A.
Sekretarz: Anna Trela, Specjalista ds. Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Panel dyskusyjny I: Zidentyfikowane problemy i analiza polityki klastrowej w Polsce na tle doświadczeń europejskich.

 

Wprowadzenie: „Polityka klastrowa w Polsce, zaprezentowanie aktualnego stanu rozwoju klastrów w Polsce” - Sławomir Olko, Politechnika Śląska

 

Prezentacja modeli funkcjonowania klastrów w Austrii - Markuz Manz, Clusterland Oberösterreich

 

Tematy dyskusji:

 • Preferowane modele prowadzenia polityki klastrowej w kraju. Porównanie modeli
  i dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania klastrów w Polsce i w wybranych krajach  europejskich.
 • Weryfikacja potencjału rynkowego istniejących klastrów oraz aktywizacja nowych środowisk klastrowych.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Igor Mitroczuk, Radca Ministra Gospodarki, Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki
 • Jarosław Kania, Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, Śląski Klaster Wodny
 • Sebastian Kachel, Klaster e-południe
 • Anna Tolwińska, Klaster Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum
 • dr Marcin Baron – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Panel dyskusyjny II: Kierunki rozwoju klastrów oraz polityki klastrowej w Polsce.

 

Wprowadzenie: Igor Mitroczuk, Radca Ministra Gospodarki, Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki

 

Tematy dyskusji:

 • Modelwspółpracy z klastrami w zakresie kreowania polityk gospodarczych.
 • Obszary (branże, działania) i formy wspierania klastrów.
 • Aspekt terytorialny wsparcia kierowanego do klastrów (regionalny, krajowy, czy międzynarodowy).
 • Kierunki wsparcia klastrów (wsparcie większejliczby nowych inicjatyw klastrowych, czy mniejszejliczby dłużej istniejących klastrów o największym potencjale).
 • Koordynacja różnych polityk gospodarczych, wizji kierunków rozwoju gospodarczego oraz koncentracja instrumentów  w zakresie polityki spójności – w kontekście realizacji polityki klastrowej.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Luk Palmen, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Barbara Bujanowska-Sęda, Referat zarządzania i monitorowania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
 • Zbigniew Szkaradnik, Prezes Zarządu TKP S.A. – 3S Śląskie Sieci Światłowodowe
 • Joanna Podgórska, Dyrektor Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka w biznesie

Miejsce:  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice
Czas: 10:00 - 13:00
Moderator: Michał Wójcik, Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Sekretarz: Grażyna Sekścińska, Kierownik ds. Edukacji, Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Wprowadzenie: Mirella Panek–Owsiańska, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Panel dyskusyjny I: Społeczna odpowiedzialność biznesu kluczowym elementem strategii zarządzania MŚP.

 

Tematy dyskusji:

 • Modele i instrumenty wdrażania CSR
 • Obszary społecznie odpowiedzialnego biznesu istotne dla MŚP.
 • Koncepcja zarządzania odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem w MŚP.
 • Rozumienie i postrzeganie etyki w biznesie w środowisku MŚP.
 • CSR jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw - wyzwania dla biznesu.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Dr Mieczysław Bąk, Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
 • Piotr Golec, Dyrektor Operacyjny, Reed in Partnership Poland Sp. z o.o.
 • Jan Klimek, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Andrzej Krzyształowski, Rzecznik Prasowy „Węglokoks SA”
 • Miłosz Omastka, Prezes Regionalnego Centrum Biznesu
 • Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PriceWaterhouseCoopers
 • Tadeusz Szkudlarski, Prezes Zarządu Spółki LOTOS Czechowice S.A.
 • Robert Zamarlik, Kierownik ds. rozwoju biznesu, Reed in Partnership Poland Sp. z o.o.

Panel dyskusyjny II: Oczekiwania społeczne wobec standardów prowadzenia biznesu i wykonywania zadań przez administrację publiczną.

 

Tematy dyskusji:

 • Propagowanie prospołecznych wzorców działania w firmach i samorządach.
 • Przełamywanie negatywnych stereotypów i uprzedzeń między firmami, władzami publicznymi i społeczeństwem.
 • Tworzenie warunków dlalepszej komunikacji i dialogu pomiędzy administracją publiczną, przedsiębiorcami, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Lokalna współpraca organizacji pozarządowych z MŚP.
 • Redefiniowanie pojęcia etyki w biznesie w obliczu dynamicznych zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Bożena Borys-Szopa, Radna Sejmiku Śląskiego, Główny Inspektor Pracy wlatach 2006-2008
 • Aleksandra Gajewska-Przydryga, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 • Dr Ewelina Wiszczun, Uniwersytet Śląski
 • Ks. Dr Grzegorz Polok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Europa dla MŚP

Miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice
Czas: 14:00 - 16:30
Moderator: Jerzy Samborski, Prezes Unicorn  SME UNION Polska
Sekretarz: Dorota Donocik, Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Wprowadzenie: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Panel dyskusyjny I:  Doświadczenia europejskie w obszarze wspierania rozwoju MŚP w procesie internacjonalizacji gospodarki.

 

Wprowadzenie: Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Tematy dyskusji:

 • Wsparcie dla MŚP w sferze internacjonalizacji, rola administracji rządowych i izb gospodarczych.
 • Uwzględnianie szczególnych potrzeb firm mikro i małych.
 • Nierozłączność innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w dobie globalizacji.
 • Internet i e-commerce zasadniczym instrumentem wsparcia w internacjonalizacji MŚP.
 • Dostęp MŚP do informacji biznesowej i naukowo-badawczej.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Magdalena Chawuła–Kosuri, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
 • Ivan Zvonimir Galič, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Przedsiębiorczości Republiki Chorwacji, Dyrektor departamentu ds. rzemiosła
 • Dr Inż. Hamad Al. Hashemi, Wiceprezes, Dyrektor Naczelny Instytutu Technologii w Dubaju – oddziału Badań i Rozwoju Economic Zones Word, Pierwszy Wiceprezes Corporate Communications, Wiceprezes Międzynarodowej Sieci dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (INSME)
 • Christina Schoesser, Commercial Attaché, Wydział Handlowy Ambasady Austrii
 • Jan Mišura, Dyrektor Słowackiej Izby Handlowo-Przemysłowej
 • Walter Nastasi, Union Fidi Lazio S.p. A z Rzymu
 • Eva Simeckova, Regionalna Izba Gospodarcza w Ostrawie
 • Ivan Voles, Doradca Prezesa, Krajowa Izba Gospodarcza

Panel dyskusyjny II: Aktualne działania organów europejskich na rzecz zwiększenia konkurencyjności i rozwoju MŚP.

 

Wprowadzenie: Ulrich Schröder, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [Permanent Representative , MKB-Nederland Brussels (Small and Medium-Sized Enterprises)]

 

Tematy dyskusji:

 • „SmallBusiness Act dla Europy” – wzmocnienie małych przedsiębiorstw, działania na rzecz realizacji „SmallBusiness Act dla Europy”.
 • Inicjatywa Komisji Europejskiej - Enterprise Europe Network jako narzędzie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw.
 • Ogólna polityka Komisji Europejskiej w sprawie jednolitego rynku – Single Market Act.
 • Wsparcie otoczenia biznesu sprzyjającego MŚP i przedsiębiorczości.
 • Ułatwienie dostępu do finansowania i innowacji dla MŚP.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Krzysztof Bramorski, Radca Prawny, Partner Zarządzający BSO Prawo&Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k.
 • Prof. Jerzy Osiatyński – Doradca Prezydenta RP
 • Joanna Podgórska, Dyrektor Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Lucyna Sikora, Dyrektor Zespółu ds. Doradztwa i Informacji, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Artur Waliszewski, Dyrektor Google Polska

Edukacja dla Biznesu – przygotowanie, aktywizacja i rozwój kadr - współpraca z MŚP

Miejsce:  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice
Czas: 14:00 -16:30
Moderator: Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Sekretarz: Olga Muszyńska, Asystent ds. Edukacji, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wprowadzenie: 

 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Panel dyskusyjny I: Przygotowanie zawodowe i rozwój kadr.

 

Tematy dyskusji:

 • Dziś i jutro polskiego szkolnictwa zawodowego. 
 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 • Kształcenie ustawiczne w Europie i Polsce.
 • Lifelonglearning / Life widelearning.
 • Współpraca biznesu i edukacji.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Janusz Dubiel, Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 • Dr Krzysztof Koj, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Ks. Zenon Latawiec, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
 • Prof. UE dr hab. Jan Pyka, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Renata  Stejskal, Dyrektor ds. dydaktyki w Interdont Sp. z o. o. - Katowickiej Szkole Menedżerów
 • Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Panel dyskusyjny II:  Aktywizacja kadr z udziałem sektora MŚP.

 

Tematy dyskusji:

 • Rola służb zatrudnienia w przygotowaniu pracownika.
 • Instytucje rynku pracy  jako partner  przedsiębiorcy w biznesie.
 • Prywatne służby zatrudnienia na przykładzie Wielkiej Brytanii.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Piotr Golec, Dyrektor Operacyjny,  Reed in Partnership Poland Sp. z o.o.
 • Kordian Kolbiarz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
 • Bogdan Wołowczyk, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Inteligentna Energetyka dla MSP i Gospodarstw Domowych

Miejsce:  Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (wejście od ul. Lompy), Katowice
Czas: 14:00 – 16:30
Moderator: Roman Trzaskalik, Prezes Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny
Sekretarz: Dariusz Laska, Specjalista ds. Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wprowadzenie:

 • Maciej Kaliski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki  - informacja Ministerstwa Gospodarki nt. realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.

Temat dyskusji:

 

 • Dlaczego inteligentna energia? zmiany w otoczeniu ekonomicznym i prawnym niezbędne dla pełnego wykorzystania możliwości technicznych wynikających z rozpoczętych i planowanych inwestycji modernizacyjnych prowadzonych na poziomie sieci dystrybucyjnych.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Dr inż. Leon Kurczabiński, Dyrektor Zespołu Strategii Sprzedaży, Katowicki Holding Węglowy SA 
 • Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska
 • Marek Wójcik, Poseł na Sejm RP
 • Grażyna Zduńczuk-Studnicka, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Jerzy Ziora, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 

Temat dyskusji:

 

 • Technologie na rzecz oszczędzania energii w MSP i gospodarstwach domowych, Prosument czy konsument energetyczny, optymalizacja kosztów działania małej i średniej firmy oraz gospodarstw domowych poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych sieci energetycznych.

 

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Bartosz Kubik, „Energetyka Zachód” S.C.
 • Gabriela Lenartowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Zofia Wawrzyczek, Prezes Zarządu LGBS Energia