|  strona główna  |   kontakt  |  

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

PODSUMOWANIE KONGRESU

12 sesji tematycznych i 30 paneli dyskusyjnych w ciągu dwóch dni eksperckich debat, inauguracja z udziałem władz państwowych, dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne, łącznie ponad 2,5 tys. uczestników z Polski i zagranicy. Tak prezentowało się jedno z największych w Europie Środkowo-Wschodniej spotkań biznesowych dla sektora MŚP. Jak podkreślają organizatorzy to pierwsze tej rangi wydarzenie po ponad dwudziestu dwóch latach od transformacji ustrojowej dedykowane MŚP.

W Katowicach w dniach 6-7 października 2011 roku odbył się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres stał się wyjątkowym spotkaniem - biznesowym szczytem skupiającym przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, oraz instytucje otoczenia biznesu, samorządy terytorialne oraz władze rządowe. W ciągu dwóch dni Katowice przerodziły się w stolicę małej i średniej przedsiębiorczości, zajmując szczególne miejsce na gospodarczej mapie Europy, stając się płaszczyzną wielu debat i dyskusji nad obecnym stanem sektora MŚP w Polsce, wytyczeniem kierunków  jego rozwoju oraz szansami, które stoją przed polską przedsiębiorczością. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. weryfikacja mocnych i słabych stron małych i średnich firm, zadania samorządu i administracji centralnej w zakresie wspierania przedsiębiorczości, finansowanie i perspektywy rozwoju small biznesu, omówienie specyfiki firm rodzinnych, klastry jako droga wdrożenia innowacji, porównanie polityk państw Unii Europejskiej i Sąsiedztwa Wschodniego względem rynku MŚP, a także możliwości korzystania przedsiębiorstw z dorobku naukowego, czyli o współpracy sektora nauki, MŚP i samorządu terytorialnego.

O roli MŚP w walce z kryzysem mówił podczas uroczystej inauguracji Kongresu Premier RP Donald Tusk. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że sektor MŚP jest najsolidniejszym fundamentem gospodarki polskiej, jak i europejskiej. - Mali i średni przedsiębiorcy są "solą tej ziemi". Nisko chylę głowę przed waszym wysiłkiem – rozpoczął Donald Tusk. - Kiedy mówi się o głębokim rynku wewnętrznym albo o dużych zasobach, które umożliwiły przeprowadzenie Polski przez tę pierwszą falę kryzysu bez szczególnego uszczerbku, to mówi się tak naprawdę o wysiłku małych i średnich firm – tłumaczył premier. Dodał, że polscy przedsiębiorcy, w szczególności mali i średni, stanowiąc tarczę przed zagrożeniami doby współczesnej, muszą także liczyć na wsparcie ze strony państwa. - Jednym z głównych zadań polskiego rządu jest między innymi ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed egoizmem większych firm. Odpowiedzialny rząd musi brać to pod uwagę i umieć twardo stanąć po stronie małych i średnich przedsiębiorców, a także po stronie pracobiorców – wskazywał Tusk.

Biorący udział w sesji inauguracyjnej Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, podkreślił znaczenie innowacji, jako warunku wzrostu gospodarczego. - Małe i średnie biznesy wytwarzają dziś ok. 60 proc. unijnego PKB i generują blisko 70 proc. miejsc pracy w całej Unii. Dlatego tak ważne jest rozwiązanie kwestii ich dostępu do kapitału czy stworzenie europejskiego systemu patentowego – powiedział Jerzy Buzek.

Do stałego rozwoju działalności, korzystania z innowacji oraz czerpania ze wsparcia, jakie oferują małym i średnim firmom programy unijne przekonywał Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, który wspólnie z Olgierdem Dziekońskim, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Tadeuszem Donocikiem, Prezesem RIG w Katowicach, oficjalnie otworzył towarzyszące Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo. Swoją ofertę dla sektora małych i średnich firm przez dwa dni prezentowało blisko siedemdziesięciu wystawców z całej Polski, w tym m. in.: Gettin Noble Bank, Idea Bank, Lotos, Tauron, Raiffeisen Bank, Bank Zachodni WBK, Google czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z oczekiwaniami, dwudniowy cykl spotkań przyniósł wiele rekomendacji. O tym, jaką receptę na rozwój sektora MŚP wystawili wspólnie eksperci i przedsiębiorcy, dowiemy się tuż przed końcem listopada, kiedy na ręce władz RP zostaną przekazane wypracowane propozycje zmian, mające na celu zniwelowanie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej przez małe i średnie firmy.

Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wydarzenie odbyło się także pod Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Europejski Kongres MŚP należał do głównych przedsięwzięć, włączonych do ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Współgospodarzami zaś - Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego i Prezydent Miasta Katowice.