|  strona główna  |   kontakt  |  

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

CEL, CZAS, MIEJSCE

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Termin: 6 – 7 października 2011 r.

 

Miejsce: Katowice: Centrum Kultury im. K. Bochenek, Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteka Śląska.

 

Cel przedsięwzięcia:

Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie roli małych i średnich przedsiębiorstw w procesie budowania innowacyjnej, dynamicznej gospodarki oraz zwrócenie uwagi na szanse i wyzwania stojące przed ich rozwojem. Sektor MŚP to najbardziej liczna grupa firm w Polsce - to liczący się pracodawca, zatrudniający ponad 60% pracowników przedsiębiorstw i generujący blisko połowę polskiego PKB. Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki i dobrobytu społecznego jest kluczowe i zasługuje na podkreślenie. Ta idea legła u podstaw organizacji pierwszego, europejskiego kongresu dedykowanemu sektorowi MŚP.

Podejmowane podczas sesji merytorycznych tematy skupiać się będą wokół zagadnień związanych m.in. z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w UE, rozwojem funduszy europejskich dla wzrostu konkurencyjności MŚP, rolą otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków i instrumentów dla rozwoju i wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacją polskich MŚP oraz współpracą nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw będą Targi usług i produktów dla MSP Biznes Expo, podczas których firmy i instytucje będą prezentować ofertę skierowaną do sektora MŚP

 

Produkt:

Wymiernym efektem Kongresu będzie sformułowanie i przekazanie osobom decyzyjnym rekomendacji mających na celu zniwelowanie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej przez firmy sektora MŚP w naszym kraju.

 

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

Patronat Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej


Kongres odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP 2011

 

Języki Kongresu: język polski, język angielski, język rosyjski

 

 

Przewodniczący Rady Programowej: Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 

Wiceprzewodniczący Rady Programowej: dr inż. Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego: Aleksandra Wanat, Zastępca Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

Dyrektor ds. Programowych Kongresu: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Dyrektor ds. Organizacyjnych Kongresu: Bogusława Bartoszek, Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Biuro Prasowe Kongresu: Agnieszka Kotela, Zastępca Kierownika ds. Komunikacji Społecznej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Koordynacja kontaktów z zagranicą: Bożena Łobzowska, Pełnomocnik Prezesa, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Współorganizatorzy:

Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Rzemiosła Polskiego

 

Współgospodarze: Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Katowice

 

Partnerzy merytoryczni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Mieczysław Barański - Konsul Honorowy Słowenii, Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  w Chorzowie, Delegatura RIG w Chorzowie, Euro-Centrum S.A., Forum Młodych przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, Forum Młodych przy RIG w Katowicach, Fundusz Górnośląski S.A., Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Małgorzata Handzlik- Poseł do Parlamentu Europejskiego, InnoCo Sp. z o. o., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytut Techniki Górniczej  KOMAG, Instytut Logistyki i Magazynowania, Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Jantar Sp. z o. o., Katowicka Loża Business Centre Club, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Mirosława Nykiel - Poseł na Sejm RP, Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Politechnika Śląska, Opolska Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Jerzy Samborski – Prezes Unicorn, Wiceprezydent i Członek Prezydium SME UNION, Śląska Izba Budownictwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach,  Reed in Partnership Poland Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Związek Banków Polskich.